Rok 2021 začal pro skupinu SYNERGIE návratem k růstu, s kvartálním obratem ve výši 593,8 milionů EUR (15,5 miliardy Kč), což znamená zvýšení o +3% oproti roku 2020.

Za dosažením tohoto výsledku stojí nová strategie implementována ve Francii a všech zemích skupiny, která umožnila získat nové obchodní příležitosti ve vysokorastových sektorech jako logistika, call-centra, zdravotnictví, zemědělství, ekologie, IT a aktivity zaměřené na transformaci měst.

První kvartál byl pozitivně ovlivněn mezinárodními pobočkami (mimo Francii), které posílily své pozice v severní Evropě (+5%), jižní Evropě (+21.2%), kde nejvýznamnější roli sehrály pobočky v Itálii s obratem 134,4 milionu EUR (+27 %, 3,5 miliardy Kč), což představuje téměř 23% celkového obratu skupiny.

Obrat poboček skupiny v Česko-Slovensku v prvním čtvrtletí 2021 dosáhl růst +60% ve srovnání s rokem 2020.

Kompletní tiskovou zprávu skupiny SYNERGIE k prvnímu kvartálu 2021 si můžete stáhnout na www.synergie.com

Značka prémiového recruitmentu S&you patří do portfolia původem francouzské skupiny SYNERGIE, pátého největšího poskytovatele HR služeb v Evropě.
V regionu Česko-Slovensko navazuje na více než 25-letou tradici první mezinárodní pobočky skupiny SYNERGIE v Praze a později v Bratislavě, které jako první začali poskytovat služby vyhledávání a výběru zaměstnanců na pozice specialistů, středního a vyššího managementu.