Brzdí rozvoj, pracují pomalu a nezačlení se do týmu. To jsou jedny z nejčastějších předsudků, kterým čelí uchazeči o práci starší padesáti let.

Tuzemské firmy stále přistupují ke kandidátům v této věkové kategorii s despektem. Mladší zaměstnanci jsou prý aktivnější, dynamičtější, nevadí jim přesčasy a ve firmě vydrží podstatně déle. Tyto názory však v současnosti neplatí. Až 40 % zaměstnanců do 30 let přemýšlí již v den nástupu do zaměstnání nad tím, kam půjdou pracovat příště. Téměř 48 % zaměstnanců ve věku do 34 let předpokládá, že v současném zaměstnání zůstanou maximálně 3-5 let. Posunu v kariéře je totiž podle většiny z nich snazší docílit právě změnou zaměstnání, nikoli vyjednáváním o povýšení ve stávající firmě.

Jedním z faktorů, který je v rozporu s předsudky o zaměstnávání osob starších padesáti let, je velmi nízké procento nezaměstnanosti. Počet pracujících do 40 let věku se neustále snižuje. Jednou z možností, jak tuto pracovní sílu nahradit, je právě zpřístupnění pracovních pozic starším a zkušenějším.

Jaké výhody to firmám přináší? Uchazeči starší padesáti let mohou mít letité zkušenosti a znalosti v oboru. Ty jsou nedocenitelné při řešení komplikovanějších situací ve firmě. 

V posledních letech také strmě stoupá procento fluktuace zaměstnanců. Největší podíl má na této skutečnosti věková skupina 25 – 34 let (29,7 %), následuje skupina těch nejmladších, tedy 18 – 24 let (26,7 %).  Starší uchazeči o zaměstnání jsou firmě loajálnější – je zde menší riziko, že se nechají zlákat lepšími benefity a firmu opustí. 

Až 36 % pracovníků v technických oborech se setkalo s diskriminací kvůli svému věku. Prý nejsou schopni sledovat a přijímat nové oborové trendy. Přitom stačí málo: mimo možnosti dalšího vzdělávání je ze všeho nejdůležitější uznávat starší zaměstnance za jejich dobře odvedenou práci, respektovat jejich oborové zkušenosti a akceptovat argumenty bez sarkastických dovětků o věku. V rámci firmy je mezigenerační dialog nedocenitelný. Podle statistiky ČSU je míra zaměstnanosti ve věkové skupině 55 až 64 let pouze 46,5 %. To nejsou zrovna hezká čísla, když je porovnáme s rekordně vysokou zaměstnaností, která je u nás trendem posledních let. Synergie tip: pokud přijímáte zaměstnance ve vyšším věku, zeptejte se ho, co by potřeboval pro to, aby se v práci cítil dobře. Chce šířit informaci o svém věku mezi ostatní zaměstnance? Má ambice v budoucnu vést tým, nebo bude raději jeho součástí? Pokud má letité zkušenosti v oboru, nechtěl by vést ve firmě školení? Cítí se na to, aby byl přednášejícím na oborových konferencích a zastupoval tak svou firmu? Pokud si všechny tyto otázky vyjasníte hned na začátku, můžete předejít spoustě nedorozumění.