V S&you je jednou z našich priorit Candidate Experience/Zkušenost kandidáta (CX). CX rozumíme, jak uchazeč o zaměstnání vnímá celý náborový proces. Od oslovení, telefonické, online/osobní komunikace s S&you konzultantem, přípravu na pohovor u klienta, provedení všemi koly pohovorů až po úspěšnou adaptaci v nové pracovní pozici.

Zpětná vazba je pro nás důležitá, jelikož se můžeme neustále zlepšovat a posouvat kvalitu námi poskytovaných služeb.

Čím to u nás začíná? Poskytnout zpětnou vazbu minimálně 90 % reagujících kandidátům na pracovní inzerát do tří pracovních dnů. Konzultantce Ivana Parasková se podařilo v roce 2020 dosáhnout průměrné úrovně SLA 94 %.