RPO – VAŠE EXTERNÍ HR ODDĚLENÍ PRO NÁBOR

17. 5. 2019

Externí dodavatelé zajistí potřeby, které společnosti nedokáží pokrýt z vlastních zdrojů. Jako mnoho jiných služeb lez outsourcovat i náborové procesy (BPO). Službu využijí například společnosti při jednorázové při změně, což může být zvýšení výrobní kapacity nový projekt nebo kampaně; nebo naopak firmy, které se z různých důvodů rozhodly minimalizovat podpůrná oddělení a část služeb ousourcovat, případně potřeba lokálních náborů při velkém počtu malých poboček, které HR oddělení centrály nedokáže kapacitně zastřešit. Další možností, kdy je RPO skvělou volbou, je situace, kdy interní HR nedisponuje know-how pro nábor specialistů v určitých oborech nebo nezná podmínky a dynamiku trhu práce. My v SYNERGII se ničím jiným nezabýváme. Převezmeme odpovědnost za celý náborový proces nebo jeho část na dohodnutou dobu,

Jak vypadá Outsourcing náboru zaměstnanců

Dedikovaný Recruiter nebo tým převezme klientské procesy a dokumenty a začne spolupracovat na partnerské bázi s interními odděleními klientských společností. Dle potřeb firem zajistíme službu on-site, kdy se náš zaměstnanec stane součástí kmene a jeho pracoviště je umístěno přímo ve firmě klienta. Jiným řešením je, že Recruiter pracuje na dálku z kanceláří Synergie a dle harmonogramu nebo aktuální potřeby navštěvuje jednotlivá pracoviště klienta.

Služba RPO je velmi variabilní, může pokrývat libovolný rozsah procesů a služeb, a vždy vzniká tailor-made dle potřeb klientů a na základě důkladné analýzy a specifikace jeho potřeb.

Máte-li zájem o detaily nebo objednávku této služby, kontaktujte Lenku Srchovou, ředitelku divize Permanent Placement Synergie srchova@synergie.cz