Nezáleží na tom, zda hledáte lidi pro mezinárodní společnost, největšího lídra na trhu nebo start-up – vaším úkolem je najít, a hlavně přilákat ty nejlepší talenty na trhu práce. A to už je dnes bez efektivního marketingu téměř nemožné.

Pryč jsou doby, kdy k obsazení pozice stačilo zveřejnit inzerát na pracovním portálu a čekat na relevantní životopisy. Aktivní a cílený marketing firmy na trhu práce dnes hraje jednu z klíčových rolí v boji o získání těch nejlepších lidí.

Co vlastně znamená HR marketing a jak ho efektivně využít při náboru a výběru zaměstnanců?

Co to je HR marketing a jaká je jeho role

Hlavním cílem je přilákat a udržet si ty nejlepší talenty. Znamená to vyvíjet směrem ven aktivity, které vám pro otevřené pozice umožní oslovit nejlepší lidi v oboru.

V době sociálních médií a přímé interakce zaměstnanců s „venkovním“ světem je také důležité klást důraz na integritu značky a filozofii společnosti. Jednoduše řečeno – nejde jen o to, co o sobě sami říkáte, ale o to, kým skutečně jste. Proto hraje v HR marketingu důležitou roli tzv. employer branding neboli systematické budování jména značky zaměstnavatele na trhu práce. Nejde přitom pouze o komunikaci firmy navenek, ale také směrem dovnitř společnosti. Jedná se o budování pozitivního pracovního prostředí, ve kterém lidé rádi pracují, například propagací vzdělávacích programů pro zaměstnance nebo jiných možností rozvoje. Na tom pak můžete stavět při dalších marketingových aktivitách.

Dávejte důraz na první dojem

Personální marketing samozřejmě do značné míry ovlivňují také webové stránky a komunikace na sociálních sítích. I když se potenciální zaměstnavatel může navenek prezentovat jako společnost s otevřenou firemní kulturou a příjemnou pracovní atmosférou, klíčová jsou často místa „prvního kontaktu“ uchazeče o zaměstnání s danou společností.

Pojem „user experience“ (zážitek/pocit z používání určitého systému, aplikace nebo služby) se nejčastěji skloňuje v souvislosti s designem webových stránek. Při návrhu služeb a produktů se však může týkat i běžných, každodenních situací v pracovním a osobním životě. Jak na uchazeče působí prostory vaší společnosti? Byla asistentka na recepci milá a usměvavá?

To vše může pozitivně, nebo naopak negativně ovlivnit první dojem vašeho potenciálního zaměstnance ve fázi počáteční komunikace s firmou. Právě zde hraje HR nezastupitelnou roli, protože personalisté jsou často prvním kontaktem uchazeče s danou společností.

Zdroje: Estela Vazquez Perez Colombo a Leandra Harris, Why Marketing and HR need to work together on the employer branding strategy, Blu Ivy Group

Autor: Barbara Ostrochovská