Slovo „ghosting“ pochází z angličtiny, „ghost“ v překladu znamená duch a „ghosting“ v přeneseném významu situaci, kdy se jedna ze stran bez jakéhokoliv vysvětlení odmlčí. Doslova se vytratí jako pára nad hrncem. Veškerá do tehdy aktivní oboustranná komunikace se najednou promění pouze v jednostranný zájem.

S duchařením (ghostingem) se v naší branži setkáváme pravidelně. Jedná se o situace v rámci výběrových řízení či akviziční činnosti (při získávání nových klientů do portfolia).

V hlavní roli KANDIDÁT – jaké formy ghostingu se vyskytují

 • Kandidát reaguje na inzerát vč. nasdílení životopisu.

Ve chvíli, kdy kandidát projde selekcí našim konzultantem/headhunterem, a posune se do fáze telefonického pre-screeningu, kandidát nezvedá telefon. Nezareaguje na zmeškané hovory, ani na textovou zprávu, kde je stručně vysvětleno, za jakým účelem bychom se chtěli spojit. Po třech zopakovaných cyklech kontaktování zamítáme oficiálně kandidáta formou e-mailu a s uvedením důvodu v našem ATS „nelze se spojit s kandidátem“.

 • Kandidát má zveřejněný životopis v databázi pracovního portálu (např. Teamio.cz, profesia.sk aj.). Tj. předpokládáme, že se porozhlíží po nové pracovní příležitosti a má zájem diskutovat o nových nabídkách.

Často se však setkáváme s profily kandidátů, kteří mají jako kontakt uvedou pouze e-mailovou adresu. Po odkrytí kompletního profilu konzultantem/headhunterem je tedy jedinou možností prvotní kontaktování písemnou formou. Avšak kandidát nereaguje, neodepíše. Tj. opět se dostaneme do fáze, kdy v našem ATS zaznačíme důvod zamítnutí „nelze se spojit s kandidátem“ a zároveň z důvodu neodsouhlasení souhlasu se zpracováním osobních údajů, dojde k vymazání profilu kandidáta z našeho systému.

 • S kandidátem se domluvíme na pohovoru (osobním, online).

Konzultant/headhunter je připravený v domluvený okamžik věnovat stoprocentní pozornost kandidátovi, kandidát se nepřipojí/kandidát nedorazí. Konzultant/headhunter nelení, avšak na telefonát kandidát neodpovídá. Slyšíme pouze vyzvánění nebo obsazený tón (což je běžné v případě zablokování daného čísla).

 • Kandidát se aktivně zúčastňuje výběrového řízení, již na straně klienta.

Všechny tři zapojené strany žijí v domnění, že vše probíhá v pořádku. Avšak najednou se kandidátovi nemůže dovolat klient (zástupce společnosti), ani konzultant/headhunter. Kandidát nereaguje na zmeškané hovory, na textové zprávy, na e-maily. Najednou jednoduše zmizí ze světa.

 • Kandidát se dohodl s klientem (společností) na nástupu do zaměstnání.

V domluvený termín nástupu volá klient konzultantovi/headhunterovi, kandidát bohužel nedorazil, nereaguje na naše telefonáty a ani e-maily. Nevíte, co se děje?

Každý z nás se ocitl v roli kandidáta a věřím, že těch příležitostí bude více, chovejte se prosím v daných okamžicích profesionálně. Pokud se Vaše osobní situace změnila nebo jen jednoduše nemáte o danou pracovní nabídku zájem, zvedněte telefon či napište e-mail. Věřím, že celá záležitost zabere maximálně pět minut. Nikdy totiž nevíte, kdy se s danou osobou ať už konzultantem/headhunterem či zástupcem dané společnosti setkáte příště.

Jakožto headhunter jsem byla ve výše uvedených situacích několikrát. Dokonce jsem se ocitla v okamžiku, kdy vše probíhalo skvěle, kandidát dorazil na osobní pohovor, usadila jsem jej do zasedačky. Po chvíli se otevřely dveře a omluvil se mi, že si zapomněl něco v autě. Čekala jsem 5 minut… 10 minut…, po 15 minutách jsem mu tedy zavolala, jestli je vše v pořádku, jestli náhodou nepotřebuje nějakou pomoc. Kandidát se omluvil, že je v pořádku, jen změnil názor a uvědomil si, že je aktuálně spokojený u stávajícího zaměstnavatele a nebude pokračovat ve výběrovém procesu.

Rozhodnutí kandidáta jsem samozřejmě akceptovala, poděkovala jsem mu, že mi zvedl telefon a nasdílel své rozhodnutí. Samozřejmě jsme si mohli popovídat osobně přímo v zasedačce. Nebo jednoduše se mohl z pohovoru omluvit. Na druhou stranu jsem ráda, že nezmizel jako pára nad hrncem, a „skoro“ profesionálně jsme účast ve výběrovém řízení ukončili.

V hlavní roli KONZULTANT/HEADHUNTER nebo daná SPOLEČNOST – ghostování/duchaření v jiném kabátu

 • Kandidát reaguje na inzerát, nasdílí životopis.

Druhá strana nereaguje. Žádná zpětná vazba. Žádný automaticky vygenerovaný e-mail se zamítnutím. Ticho po měsíci, čtvrt roce i roce. Jednoduše si někteří z nás neuvědomují, že aktuálně jsme v situaci, kdy máme nedostatek kvalifikovaných odborníků. Je proto nutné, chovat se profesionálně.

V S&you již několik let máme nastavenou interní SLA ke zkušenosti kandidáta (tzv. „candidate experience“). Zavazujeme se kandidátovi poskytnout zpětnou vazbu v rámci tří pracovních dnů ode dne obdržení životopisu. Pravidelně aktivitu našich konzultantů/headhunterů vyhodnocujeme, abychom naše slovo dodržovali.

Z pohledu našich S&you Candidate Experience statistik (za rok 2022) jsme odkomunikovali v průměru 92% reagujících kandidátů na naší inzerci v rámci 3 pracovních dnů.

 • Kandidát je zařazen do výběrového procesu (byl konzultantem představený do společnosti či již proběhlo první/druhé kolo u klienta).

Kandidát čeká den, dva, týden, čtrnáct dní, měsíc, dva měsíce. Nic se neděje. Nevolá konzultant/headhunter, který byl původně velmi proaktivní. Neozývá se ani společnost, která zmiňovala, že obsazení pozice je velmi urgentní nebo že se brzy ozve se svojí zpětnou vazbou či dalšími kroky výběrového řízení.

V hlavní roli stále SPOLEČNOST (klient) a KONZULTANT/HEADHUNTER – avšak z jiného úhlu pohledu

 • Konzultant/headhunter má zadanou pozici, kterou klient potřebuje velmi urgentně obsadit.

Konzultant/headhunter představí první balíček kandidátů. Klient nereaguje. Týden, čtrnáct dní, měsíc. Dokonce po několika telefonických rozhovorech, kdy konzultant/headhunter bohužel stále nemá zpětnou vazbu, se klient odmlčí. Nereaguje na zmeškané hovory, na e-maily. Po pár dnech, týdnech se klient ozve, že prozatím zpětnou vazbu na kandidáty nemá, ale že pozice je stále aktuální, a urgentně potřebuje kandidáty. Další.

 • Kandidát je v prvním či druhém kole výběrového procesu.

Najednou dojde k odmlčení ze strany klienta. Kandidát čeká na zpětnou vazbu. Konzultant/headhunter čeká na zpětnou vazbu. Po měsíci se ozve klient konzultantovi/headhunterovi, že by chtěl s kandidátem zrealizovat další kolo jednání. Je velmi překvapený, že kandidát již o účast ve výběrovém řízení nemá zájem. Klient najednou očekává další profily kandidátů.

 • Společnost (klient) navázal spolupráci s agenturou, avšak od zadání pozice o ní pak už neslyšel. I s takovou situací se setkáváme při rozhovorech s našimi klienty.

Proto v S&you preferujeme raději slovo partner. V rámci našeho procesu spolupráce máme nastaveno, že komunikujeme na pravidelné bázi. Našeho partnera informujeme o našich aktivitách na týdenní či dvoutýdenní bázi.

 • Personálně-poradenská společnost proaktivně získává nové klienty do portfolia. Ať už formou standardní akviziční činností nebo formou tendrů.

Přiznám se, že se mi již několikrát stalo, že společnost neposkytla výsledky výběrového řízení či zpětnou vazbu k danému statutu tendru. Zástupce společnosti se naprosto odmlčel. Příprava dokumentace mnohdy zabere řádově i několik hodin. Věřím, že každý z účastníků výběrového řízení si zaslouží obdržet zpětnou vazbu. Ideálně včetně detailnějšího vysvětlení.

Pohráváte si s myšlenkou, že tyto situace nejsou možné? Jsou. Jak zní hláška z Forresta Gumpa: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“.

V oblasti heahuntingu se pohybuji již 8 let, přes 15 let komunikuji se zástupci středního a vyššího managementu. Ani po letech zkušeností s prací s lidmi a pro lidi si nedovolím říci, že mě nic nepřekvapí.

Jediným řešením z mého úhlu pohledu, jak se vyvarovat těmto situacím, je chovat se profesionálně a jako v každém partnerském vztahu respektovat a vážit si jeden druhého.

Autor: Lenka Srchová, S&you Division Manager CZ&SK