Podle Českého statistického úřadu v roce 2022 úspěšně dokončilo studium na vysoké škole téměř 60 tisíc absolventů. A i když si někteří z nich přivydělávají už při studiích, obvykle až po ukončení studia hledají plnohodnotné uplatnění na trhu práce, a to ideálně v oboru, který vystudovali.
 
Většina zaměstnavatelů přitom očekává, že absolventi mají při vstupu na trh práce za sebou první pracovní zkušenosti, ať už se jedná o brigádu, stáž, jazykovou praxi nebo dobrovolnictví.

Jak hledat práci? S pokorou i odvahou

Končíte školu, ale nemáte vedle studia žádné pracovní zkušenosti a nebyli jste pracovně ani studijně v zahraničí? V porovnání s absolventy, kteří takovou zkušenost mají, pro vás bude hledání práce složitější. I když se taková situace může jevit jako slepá ulička, dá se z ní vykličkovat. Nejprve je ale potřeba si uvědomit několik věcí:

Očekávejte, že konkurence bude lepší než vy

Čísla posledních let ukazují, že absolventů vysokých škol je více než pracovních míst, u kterých zaměstnavatelé požadují vysokoškolský titul. Většina absolventů začíná hledat práci v červnu. Předběhněte konkurenci a začněte včas.

Manažerem se nestanete hned

„I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem,“ řekl starověký čínský filozof Lao-c‘. Pracovat v začátcích jako administrativní podpora oddělení nebo operátor v call centru není mrhání titulem. Z každé práce získáte zkušenosti, na kterých můžete stavět.

Jak tedy zvýšit své šance, abyste získali práci i bez předchozí praxe?

1. Využijte své kontakty

Hledání práce přes přátele nebo blízké kontakty nemusí znamenat protekci. Podle amerického průzkumu z roku 2014 jsou ve výběrových řízeních nejúspěšnější kandidáti, kteří byli doporučeni ostatními interními zaměstnanci. Právě interní zaměstnanci nejlépe znají prostředí a mohou také poskytnout podrobnější (i zákulisní) informace o fungování společnosti. Můžete tak podrobněji zvážit svůj zájem, ale i zvýšit své šance na úspěch. Každý si také dobře promyslí, koho doporučí, aby nepoškodil vlastní pověst ve firmě.

2. Buďte odlišní

Chcete být účetní nebo grafik? Pošlete spolu se svým životopisem ukázku toho, co umíte. Ať už je to užitečné makro v excelu, nebo vaše grafické návrhy. Založte si vlastní blog a věnujte se oboru, ve kterém chcete pracovat (prezentujte své postřehy a názory, novinky, nabízejte řešení…).

3. Ukažte motivaci

Správně prezentovat svou motivaci není žádnou maličkostí. Obecně však platí tři základní pravidla: motivace musí být upřímná, jasná a stát na dobrých základech. Nejde jen o to, co vy samy chcete, ale také, co můžete nabídnout a přinést budoucímu zaměstnavateli. Prvním krokem, který může o vaší motivaci budoucího zaměstnavatele přesvědčit, je dobře napsaný motivační dopis.

4. Prokažte své schopnosti

Vzpomeňte si na situaci, kdy jste zachránili školní projekt, uspořádali exkurzi… Pokud jste něco organizovali, řídili nebo zařizovali, uveďte to ve svém strukturovaném životopise. Vytvořte si v CV extra sekci, kde představíte své úspěchy/projekty. Zdůrazněte, jaký byl váš úkol, jak jste ho vyřešili a jakých výsledků jste dosáhli.

5. Absolvujte další kurzy, certifikáty

Pokud hledáte práci již dlouho, proč nevyužít čas k doplnění svých znalostí? Na internetu najdete mnoho bezplatných vzdělávacích kurzů. Naučte se například pracovat s aplikacemi, které jsou mezi zaměstnavateli žádané.

Jste již několik měsíců evidováni na úřadu práce? Nevzdávejte to, nejste v tom sami!

Nevzdávejte to!

Dlouhodobé hledání práce pochopitelně způsobí určitou míru frustrace. Dejte si ale pozor, abyste bez rozmyslu nereagovali na všechny pracovní nabídky. Může to zpochybnit vaši motivaci a kariérní směřování. Máte opravdu zájem o práci účetního, když jste se včera ve stejné firmě ucházeli o pozici asistenta, projektového manažera, IT testera, pracovníka call centra, systémového administrátora… Víte vůbec, co chcete dělat?

Pokud jste během školy nepracovali (a je jedno z jakých důvodů), nečekejte, že si práci najdete snadno a rychle. Na trhu práce je velká konkurence a začít bude těžké. Vaše první zaměstnání nemusí být hned vaší vysněnou prací, ale může vám pomoci se k ní přiblížit.

Autor: Mária Miškeová