Vlivem pandemie, rozvojem moderních technologií, ale i stále větším důrazem na výkon se stává, že jsme neustále k dispozici na telefonu či e-mailu a stírá se hranice mezi tím, kdy pracujeme a kdy máme trávit čas s blízkými, nebo se věnovat koníčkům.

Základem je rovnováha

V poslední době se velmi často skloňuje termín work-life balance. Ten popisuje poměr mezi pracovním a soukromým životem, který by měl být v rovnováze. To ale neznamená u každého zaměstnance to samé, ani to, že rodina, koníčky a práce si mají dělit čas rovným dílem. Jedná se spíše o individuální nastavení, které vede k tomu, že je člověk se svým životem spokojený. Konkrétní situace se odvíjí od náplně práce, dané profese a také individuálních představ, jak by měl vypadat volný čas

Proč by se měl o work-life balance zajímat zaměstnavatel?

Jen spokojený zaměstnanec je schopný svou práci odvádět dobře. Pokud má naopak pocit, že nestíhá a permanentně mu něco uniká, a to jak v práci, nebo v rodině a zábavě, brzy se dostaví vyhoření a rezignace. Navíc se kvůli neustálému stresu mohou objevit zdravotní potíže. Je zřejmé, že zaměstnanec nebude mít dobré výsledky. Co může pro zlepšení work-life balance udělat zaměstnavatel?

  • komunikovat se svým zaměstnancem o jeho potřebách
  • nastavit si pracovní podmínky tak, aby vyhovovaly oběma stranám
  • nastavit flexibilní pracovní dobu
  • umožnit občasnou práci z domova, zkrácené úvazky
  • sick days
  • vyjít vstříc změnám rodinného stavu zaměstnance (narození dítěte, svatba apod.)

Co může udělat zaměstnanec?

Jako první krok by si měl určit priority a dosadit si své hodnoty do rovnice: čas pro sebe+čas pro rodinu+čas na práci, aby za znaménkem = vyšla spokojenost se svým životem. I volný čas je vhodné si předem naplánovat, abychom netrávili hodiny jen u televize. A jaké jsou další důležité kroky?

  • naučit se říkat ne
  • nedělat práci za ostatní
  • trávit volný čas různorodě a rozplánovat si ho do diáře stejně jako práci
  • pustit myšlenky na práci z hlavy po odchodu ze zaměstnání, případně si jasně vymezit čas i prostor, kdy a kde se pracuje (například pokud pracujete plně z domova)

Klíčem je transparentnost a komunikace

Někdy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dochází k neshodám ohledně nastavení pracovních podmínek. Zaměstnanec má pak pocit, že je mu narušován volný čas a dostavuje se frustrace. Většinou je na vině nedostatečná komunikace mezi oběma stranami. 

Proto je důležitá otevřená a transparentní komunikace mezi zaměstnancem a přímým nadřízeným a/nebo zástupcem HR oddělení. Je důležité, aby přímý nadřízený napřímo či za podpory HR měl přehled, jak se členové týmu cítí, jak se jim komunikuje s vedením apod. 

Je nezbytné, aby si společnost nastavila platformu pro získávání pravidelné zpětné vazby od svých zaměstnanců. Mnohdy se tímto společnosti vůbec nezabývají a právě chybějící dialog může způsobit odchod zaměstnance. 

Skloňovaným  tématem je work-life balance, na který mnohé společnosti zareagovaly, přizpůsobily interní procesy a portfolio benefitů. Uvědomili si, že je v dnešní době podstatné udržet si své talenty.