Životopis, neboli CV (curriculum vitae), je vizitkou každého uchazeče o zaměstnanání. Je proto důležité ho napsat tak, aby na první pohled upoutal, sdělil Recruiterovi/Headhunterovi vše potřebné a posunul Vás dále, do užšího výběru, či Vám nejlépe rovnou zajistil pozvánku na pohovor.

CV by mělo být přehledné, strukturované, bez gramatických chyb, mělo by mít čistý design a nepřesahovat více než dvě A4. Velmi důležité jsou především první odstavce (představení a pracovní zkušenosti). Nebojte se zde proto vyzdvihnout, v čem vynikáte, použijte výstižné fráze a úderné výrazy, které donutí Recruitera/Headhuntera, aby pokračoval dále ve čtení Vašeho „cívíčka“.

Jak by tedy mělo CV vypadat?

  • Každé CV by mělo prvotně obsahovat osobní údaje kandidáta, díky kterým bude Recruiter/Headhunter vědět, o koho se jedná a jak se s Vámi může spojit. Myslí se tím zejména jméno, příjmení, titul, telefon a e-mail (nepoužívejte adresu s podivnou přezdívkou z mládí apod.). Informace o zdravotním stavu či počtu dětí jsou nepotřebné a do životopisu se již neuvádí.
  • Následovat by měl krátký odstavec, představení, kde vypíchnete své schopnosti a znalosti, které jsou relevantní pozici, na kterou se hlásíte, tak zaujmete.
  • Stěžejní část životopisu dále tvoří soupis pracovních zkušeností. Zde je vhodné řadit zkušenosti chronologicky, od nejnovějších po nejstarší, uvést vždy pozici a společnost, ve které byla daná pozice zastávána a také časové období, po které pracovní vztah trval. U každé z uvedených pozic by mělo být rovněž krátce a výstižně shrnuto, co bylo konkrétně Vaší náplní práce, aby měl personalista představu, čím jste se zabývali. Dosáhli jste na některé pozici významných úspěchů? Nezapomeňte je zmínit.
  • Dále je dobré navázat vzděláním. Vždy uvádějte alespoň poslední dosažené vzdělání. Určitě zde uveďte i absolvované kurzy, školení, stáže, certifikáty, ocenění apod. Právě to Vás může odlišit od dalších kandidátů.
  • Následuje část znalostí a dovedností. Tuto část je vhodné rozdělit například na jazyky, technické dovednosti, řidičský průkaz a jiné. Ve svých schopnostech se nepodceňujte, ale ani nepřeceňujte. Personalista si totiž může některé Vaše znalosti snadno otestovat.
  • V neposlední řadě zmiňte Vaše zájmy, které o Vás jako o člověku také něco vypoví.

Pokud se rozhodnete do svého CV vložit i fotografii, vybírejte pečlivě. Do životopisu se vkládá profesionální fotografie (nikoliv selfie či fotka s kamarádkou apod.). I nevhodně zvolená fotografie Vám případně může zavřít dveře do Vaší vysněné společnosti.

V neposlední řadě se zaměřte i na samotný název a formát dokumentu. Životopis by měl být zasílán v PDF formátu a název by se měl skládat například ze zkratky CV a Vašeho příjmení, jména, takto: CV_PŘÍJMENÍ JMÉNO. Je tak hned jasné, o koho a o jaký dokument se jedná.

Příprava životopisu je součástí naší služby Kariérního poradenství. 

V dnešní době naleznete na internetu množství šablon, které Vám s napsáním CV pomohou. Neváhejte proto tohto benefitu současnosti využít a vrhněte se na to. Zajímavým online nástrojem je například Kickresume

Autor: Aneta Vlachová, HR Consultant