cross

SYNERGIE GROUP

Přes 50 let tradice v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů:

 • Recruitment
 • Dočasné zaměstnávání
 • Školení a poradenství
 • Outsourcing mezd a HR služeb
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/07/web-figures-2020-prvky-3-450x450.png
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/07/web-figures-2020-prvky-1-450x450.png

MEZINÁRODNÍ KNOW-HOW

 • Sdílení zkušeností, procesů a osvědčených postupů
 • Znalost mezinárodního trhu práce
 • Jednotné standardy

GLOBAL CROSS SOURCING

 • Agilní přesun pracovních sil  
 • Mezinárodní agenturní zaměstnávání s plnou lokální podporou
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/02/SYNRGIE-Global-cross-sourcing-box-450x450.png
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/07/web-figures-2020-prvky-2-450x450.png

SYNERGIE v Česku a na Slovensku

 • 1994 – Praha
 • 1999 – Bratislava
 • 2019 – Česko-Slovensko pod společnou operativou
 • 2019 – start nové značky prémiového recruitmentu S&you – SYNERGIE
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/02/sandyou-CSR-450x450.png

Společenská Odpovědnost a členství

 • Členství v odborných organizacích a obchodních komorách
 • Dodržování Etického kodexu APPS/APAS, Zlatých standardů APPS/APAS
 • GOLD MEDAL v nezávislém mezinárodním CSR auditu EcoVadis

SYNERGIE  Integrity Line

SYNERGIE silně podporuje etické hodnoty a striktně dbá na dodržování povinností v boji proti korupci. Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do našeho snažení v jejich každodenním životě. Dočasní i stálí zaměstnanci skupiny SYNERGIE mohou uplatnit své právo nahlásit v dobré víře a nestranně situaci, u které jsou si vědomi nebo mají podezření, že došlo k porušení zákona a/nebo etického kodexu a kodexu obchodního chování skupiny nebo jiné odborné pochybení. Kliknutím na TENTO ODKAZ se dostanete na bezpečnou SYNERGIE  Integrity Line, kde lze podat oznámení komisi zřízené skupinou SYNERGIE pro tento účel.

NAPIŠTE NÁM, CO POTŘEBUJETE. SPOJÍME SE S VÁMI CO NEJDŘÍVE, ABYCHOM NAŠLI ŘEŠENÍ.

Vaše jméno(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.