cross

Osobní údaje & právní informace

Náš tým podílející se na náboru a poskytování všech HR služeb zachází se všemi informacemi se zachováním diskrétnosti a důvěrosti. Je plně obeznámen s interními politikou a pravidly, díky kterým jsme flexibilní k potřebám všech kandidátů a klientů, s nimiž pracujeme.

Interní pravidla S&you – Synergie zahrnují tyto oblasti:

Zásady ochrany osobních údajů
Podmínky používání webových stránek

Pokud jsi chcete uplatnit své právo na přístup, opravu, přenosnost nebo vymazání osobních údajů, můžete využít náš online formulář.

GDPR: Jestli chcete požádat o změnu, můžete nás kontaktovat také přímo mailem na synergie@syn.cz

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů