Celkový objem obchodů za rok 2022 dosáhl nového rekordu ve výši 2 915,8 milionu EUR, čímž překonal výkonnost v roce 2021 a reflektuje růst o 8,1 % (+7,7 % na srovnatelné bázi), přičemž i obchody, ve 4. čtvrtletí, dosáhly historického maxima.

K tomuto výkonu přispěly všechny regiony v nichž Skupina působí a vysoká aktivita byla zaznamenána ve Francii (42,9 % celosvětového obratu).

Ve Francii se celkově rok 2022 vyznačoval silným růstem, a to o +11,6 %, který ve 4. čtvrtletí dosáhl +13,3 %; obrat tak činil 1 249,8 mil. eur.

Obrat dceřiných společností skupiny v České a Slovenské republice vzrostl v roce 2022 meziročně o 20 % oproti roku 2021.

Celou tiskovou zprávu skupiny SYNERGIE, k ročnímu hodnocení roku 2022, si můžete přečíst na adrese www.synergie.com.