Dalším důležitým ukazatelem, který v SYNERGIE sledujeme je tzv. Placement Funnel. Tj. kolik kandidátů potřebujeme v průměru nasourcovat/přiřadit na projekt, s kolika kandidáty zrealizovat interview a představit klientovi a kolik v průměru oficiálních nabídek je nutné zprocesovat pro jedno úspěšné umístění kandidáta (placement).

V S&you Czechia hovoří statistiky za rok 2020 takto:na jeden úspěšný placement potřebujeme nasourcovat 136 profilů, s 21 kandidáty zrealizovat pohovor, z nich 15 kandidátů představit klientovi a v průměru zprocesovat 1,5 pracovní nabídky.

S&you Slovakia jsou statistiky za rok 2020 následující: na jeden úspěšný placement potřebujeme nasourcovat 193 profilů, zpohovorovat 15 kandidátů, 9 profilů potenciálních kandidátů nasdílet s klientem a zprocesovat 1,1 pracovní nabídky.

V přiloženém bookletu můžete vidět zajímavé porovnání roku 2020 a 2019. A zároveň i porovnání mezi našimi divizemi S&you a Synergie.