Rezonujícím tématem je rovnost v odměňování můžu a žen. Podle statistik Eurostatu ženy v České republice vydělávají aktuálně o 20,1 %  a na Slovensku o 19,4 % méně než muži.

Důležité je zmínit, že se zvyšuje míra nezaměstnanosti žen oproti předcházejícímu období. V lednu 2021 v ČR, míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,5 %, míra nezaměstnanosti žen 4,4 % (zdroj: ČSÚ).  Na Slovensku dosáhla míra nezaměstnanosti u žen 8,8 % ženy a u mužů 6,9 % (zdroj: ÚPSVaR SR).

Hlavní vliv na zvýšení nezaměstnanosti žen má právě pandemie, která zajistila propouštění v sektoru služeb. V tomto sektoru mají větší zastoupení právě ženy oproti jiným průmyslovým odvětvím.

Pandemie ještě více odkryla nerovnost v odměňování u profesí, které jsou v korona době v „první linii“. Jde např. o zdravotní a sociální služby, prodej potravin, drogerie, léků, kde nás reprezentují převážně ženy. Genderové vyvážení je důležité i pro naše klienty, snažíme se vždy maximálně naplnit jejich očekávání. Jak si aktuálně stojí SYNERGIE ČR & SR na základě statistik?

9.3.2021