Právě se nacházíte v situaci, kdy je pro Vás nová kariérní výzva aktuální. Rozeslal(a) jste svůj životopis nebo jste pozitivně odpověděl(a) na oslovovací zprávu Recruiterovi/Headhunterovi. Jak to bude pokračovat dále? Standardním procesem po první fázi selekce životopisů/profilů potenciálních kandidátů je realizace telefonického rozhovoru, tzv. telefonického pre-screeningu.

Jedná se o řízenou diskuzi, prostřednictvím které si Recruiter/Headhunter ověřuje či doplňuje detaily uvedené ve Vašem CV či LinkedIn profilu. Neberte prosím tento telefonát na lehkou váhu, často se jedná o 10-20 minut, které mohou rozhodnout, zda získáte pozvánku do dalšího kola výběrového procesu či nikoliv.

Pokud se porozhlížíte po nové pracovní příležitosti anebo udržujete kontakt s Recruiterem/Headhunterem, očekávejte telefonickou konverzaci.

Jak postupovat?

 • Pokud Vám volá neznáme číslo, může se jednat o Recruitera/Headhuntera. V předvečer jste odpověděl(a) na jednu či několik pracovních nabídek a zrovna si nevybavujete konkrétní detaily? Jste na nákupech či se projíždíte na kole nebo jste aktuálně v práci? Kolem Vás je rušivé prostředí v podobě brečícího dítěte, štěkajícího psa či hlasitých kamarádů nebo kolegů? Doporučuji z toho vybruslit jednoduše a profesionálně.

Zvedněte telefon. Představte se svým jménem.

Často se mi stává, že po zvednutí telefonu slyším: Ano. Prosím. Haló. Nebo vůbec nic… Již Vaší reakcí si Recruiter/Headhunter vytváří prvotní dojem o Vaší profesionalitě a úrovni komunikace.

Pokud se nepředstavíte, poté volajícímu nezbude nic jiného než zjišťovat, jestli se dovolal tomu, komu chtěl.

Taktéž je důležitá energie, která z Vás vyřazuje. Někdy nabývám dojmu, že jsem někoho právě vzbudila nebo je druhá strana bez jakékoliv životní energie. Ano, samozřejmě. Ne vždy máme den na výbornou. Ale co když je to zrovna „ta pozice“, „ta společnost“, kterou vnímáte jako „tu pravou“.

Na displeji vidíte pouze zmeškaný hovor z neznámého čísla. Zavolejte zpět a zjistěte, jestli se hovor netýkal nové kariérní výzvy. I tímto se zachováte jako profesionál.

Pokud se telefonát opravdu týká pracovní nabídky. Reagujte: „Velmi se omlouvám, ale nyní s Vámi nemohu hovořit, můžeme si zavolat např. dnes odpoledne v 15:00 hod.?“Máte pocit, že se jedná o neslušnou a neprofesionální reakci? Nikoliv. Získáváte čas a využijete tohoto okamžiku na maximum. Před termínem domluveného telefonátu si projdete popis pracovní pozice a webové stránky společnosti, o které bude hovořit.

Otázky, které můžete očekávat:

 • Jaká je Vaše aktuální situace? Proč se porozhlížíte po nové pracovní příležitosti?
 • Můžete se mi v krátkosti představit? Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?

V rámci tohoto dotazu se neočekává, že projdete celý svůj životopis, pozici po pozici. Připravte si prosím Vaše představení v rozsahu 10-15 vět. Představte své tvrdé dovednosti, Vaši osobnostní charakteristiku, zmiňte Váš top kariérní úspěch a na závěr například, co děláte rád(a) ve Vašem volném čase. Jedná se o tzv. „elevator pitch“. Což pro vysvětlení znamená, že nastoupíte v přízemí a než dojedete do 10. patra, tak svého spolucestujícího zaujmete svojí sebeprezentací a zjistí, s kým má tu čest.

 • Čím Vás zaujala tato pozice a naše společnost?

Je důležité, abyste si osvěžil(a) popis pracovní pozice a zároveň prošel(a) webové stránky společnosti.

 • Pokud pozice vyžaduje znalost angličtiny či jiného cizího jazyka, prosím, počítejte, že část rozhovoru bude v angličtině. Pokud Vám bude volat Recruiter/Headhunter, který hovoří pouze anglicky, tak počítejte, že celá komunikace bude v angličtině.

Nelekejte se, pokud máte jazyk na úrovni, která je uvedena v požadavcích na kandidáta. English should not be a problem.

Pro komunikativní úroveň B2+, pokročilá znalost, očekávejte standardní otázky týkající se Vaší profese. Je zde důležitá slovní zásoba i znalost gramatiky.

 • Can you describe some unexpected situation, which you solved sometimes in the past, please? Just briefly what was the situation and how did you solve it, please?
 • How would you describe your work style?
 • What do you expect from your new job opportunity?
 • What has been your greatest achievement in the workplace? And why?

Pro úroveň A2 – B1, mírně-středně pokročilý, je podstatné, abyste se zvládl(a) profesně představit, reagovala na pokročilejší témata, zvládla pracovní telefonické hovory a psát e-maily.

 • Could you describe your professional experience, please?
 • How would you describe your weekly routine?
 • How would you describe your work style?
 • What motivates you in your workplace?
 • What do you expect from your new job opportunity?

Pro úroveň A1, tedy základní znalost, bude dostačující Vaše sebepředstavení a schopnost reagovat na základní konverzační témata.

 • Could you describe your professional experience, please?
 • What are your hobbies?

Pokud jste angličtinu na své stávající či předchozí pozici příliš nepoužívali, zkuste se rozmluvit sám/sama doma, s kamarádem/kamarádkou či s osobním lektorem.

Telefonát je jen začátek, konverzaci v angličtině očekávejte taktéž jako součást osobního/online pohovoru.

 • Kromě otevřených otázek, na které je podstatné odpovídat v rozvinutých větách, můžete očekávat i sérii uzavřených otázek na základě, kterých si Recruiter/Headhunter bude ověřovat podstatné náležitosti k dané pozici (např. programy apod.).
 • Jaké je Vaše finanční očekávání?

Zde se prosím vyjadřujte jasně a konkrétně. Pokud jste zvyklý(á) na základní složku mzdy a část variabilní, řekněte celkovou sumu a zároveň ji rozložte mezi fix a bonusy. Je nutné si uvědomit, že každá společnost má jiné nastavení.

Pokud v rámci telefonátu nebude tento dotaz položený, nebojte se tuto část otevřít v závěru rozhovoru. Jedná se o efektivní využití času obou stran.

 • Jaký je předpokládaný termín Vašeho nástupu?

Buďte prosím transparentní, pokud jste prozatím neoznámil(a) svoji výpověď, komunikujte, že budete k dispozici po 2měsíční výpovědní lhůtě (případně, jaká je Vaše konkrétní situace).

Pokud jste již ve výpovědi či aktuálně ve stavu nezaměstnaných, neváhejte uvést konkrétní datum.

Pokud máte naplánovanou nějakou dovolenou, určitě ji zmiňte, aby potenciální zaměstnavatel s Vaší absencí počítal.

 • Proč bychom si do dalšího kola výběrového procesu měli vybrat právě Vás? Co je tou Vaší přidanou hodnotou?

Buďte prosím originální. Zaměřte se na své tvrdé dovednosti a úspěchy.

To, že jste flexibilní, komunikativní a rád(a) se učíte novým věcem, tak takto se popisuje každý kandidát.

Na závěr telefonátu byste měli vědět:

 • Kdy obdržíte zpětnou vazbu, zda postupujete či nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
 • Pokud jste na závěr telefonátu pozvaní na pohovor, tak se prosím neváhejte zeptat: kdo se pohovoru zúčastní, jaký je dress code ve společnosti a pro tento pohovor a co bude obsahem. Poté s těmito informacemi můžete pracovat dále v rámci Vaší přípravy.

Autor: Lenka Srchová, S&you Division Manager CZ&SK