Skupina SYNERGIE má za sebou vynikající start do roku s obratem v prvním pololetí 1 280,6 milionu eur, což je velmi blízko k úrovni z roku 2019, která byla 1 295,6 milionu eur. Mezinárodní aktivita, která představuje téměř 58% konsolidovaného obratu, vykázala velmi silný růst, a to jak v severní Evropě (+ 22,8%), tak i v jižní Evropě (+ 47,6%), kde hrála vedoucí úlohu Itálie, které dosáhlo obrat 299,5 milionu EUR a nyní reprezentuje více než 23% aktivit Skupiny. Ve Francii aktivita také vykázala pokračující růst o +19,4%. Strategie diverzifikace implementována Skupinou ve všech zemích, kde působí, přinesla výsledky, přičemž nové pozice získala v rostoucích sektorech (logistika, call centra, zdravotnictví, zemědělsko-potravinářské odvětví, životní prostředí, digitální technologie a aktivity související s transformací míst), což potvrzuje i zvýšení náboru dočasných zaměstnanců společnostmi, aby splnily jejich potřeby z hlediska flexibility a agility.

Obrat poboček skupiny v Česko-Slovensku v prvním pololetí 2021 dosáhl rast +84% vůči 2020 a 62% vůči 2019.

Kompletní tiskovou zprávu skupiny SYNERGIE si můžete přečíst na www.synergie.com