Říkejte mi, že jsem „stará škola“, ale pokud se nevcítíte do kandidáta nebo nevíte, jak byste chtěli, aby se s Vámi zacházelo, pokud byste byli tím, kdo hledá práci, pak jste možná pozadu při řízení klíčové části náborového projektu, a tou je řízení vztahu s kandidátem v průběhu celého cyklu náborového procesu. Tj. od chvíle, kdy jste mu poprvé nabídli danou pozici, společnost, až po fázi pracovní nabídky a konečné rozhodnutí kandidáta nabídku přijmout či odmítnout.

To platí jak pro headhuntery v personálně-poradenské společnosti tak pro interní HR/recruitment týmy.

Zaměřte se na zkušenosti kandidáta a oceňte čas, který Vám věnuje. Jeho čas je stejně cenný jako ten Váš.

Podstatné je porozumět, co kandidát preferuje, co jím při zvažování změny kariéry rezonuje (tj. podstatou je firemní kultura, vertikální kariérní růst, hybridní pracovní model, úspěšná firma a značka, změna v kariéře z hlediska typové role, jiného sektoru typ apod.).

Ujistěte se, že klientovi (pokud jste headhunter v personálně-poradenské společnosti) nebo své vlastní společnosti (pokud jste interní recruiter), skutečně rozumíte – jeho historii, současnosti a jak vypadá jeho budoucnost. Uveďte to do souvislostí, jak do toho může daný kandidát zapadnout. Nezapomeňte ověřit, jaká bude úroveň zapojení daného kandidáta.

Ujistěte se, že jste skutečně pochopili pozici, kterou obsazujete. Porovnání, kudy se kandidát plánuje ve své profesní dráze ubírat. Zaměřuje se na vertikální růst, nebo pozici, která poskytuje nové kariérní cesty, nebo se zaměří na nové projekty a úkoly, nové technologie a jejich používání.

Buďte přesní, precizní a upřímně kandidáta informujte o zpětné vazbě a veškerých novinkách. Pravidelně komunikujte o aktuálním statutu náborového procesu a zároveň ověřujte posun ve výběrových řízeních, kterých se daný kandidát zúčastňuje či jestli je zájem kandidáta o danou pozici stále aktuální. Mějte na paměti veškeré výhody a nevýhody pozice ve vztahu k danému kandidátovi.

V případě, kdy kandidát uvažuje o vícero pozicích od různých firem – nebojte se zeptat, jak hodnotí aktuální pozici ve srovnání s jinými, kde se v jeho žebříčku nachází. Pokud to není top nabídka, zjistěte proč, a co můžete udělat, abyste názor kandidáta ovlivnili. Poté je důležité pohovořit s klientem/společností (v případě interního HR/recruitment s hiring managerem) a nasdílet veškeré detaily o zpětné vazbě kandidáta. Prodiskutovat, co je možné nabídnout, aby kandidát změnil své uvažování, a zájem o pozici.

Myslím, že pokud jste si získali kandidátův respekt, vidí, že se snažíte. Váš postoj je pozitivní, empatický a profesionální v tom, co děláte, pak Vám kandidát vše oplatí stejným chováním.

Autor: Tony Karas, Senior HR Consultant