Cítíte se ve svém aktuálním zaměstnání dlouhodobě nespokojení nebo nedocenění. Dokonce jste našli v sobě odvahu a o tyto pocity jste se podělili se svým přímým nadřízeným. Avšak k žádné změně nedochází?

Je naprosto jasné, že v této situaci člověk nemůže být dlouhodobě šťastný a spokojený. Každý z nás se chce rozvíjet a získávat nové zkušenosti. Je tedy logické, že proaktivně začne hledat tyto výzvy jinde, u potenciálně nového zaměstnavatele.

Podle mých profesních zkušeností se teprve s oficiální informací o odchodu ze společnosti kolečka vyjednávání na straně současného zaměstnavatele opravdu roztočí. Uvědomuje si, že může přijít o velmi kvalitní potenciál a jakékoliv náhradní řešení pro něj znamená vyšší náklady a nedosažení již nastavených cílů.

Častým řešením zaměstnavatele je protinabídka (tj. nabídka od současného zaměstnavatele konkurující nabídce od potenciálně nového zaměstnavatele). Vše, co vám doposud nebylo nabídnuté, je reálné a možné. Je už na vás, jak se v této situaci zachováte.

Připravila jsem pro vás souhrn otázek, které je důležité si při rozhodování zodpovědět:

 • Proč je možné najít řešení vaší nespokojenosti až po předání výpovědi? Pravidelně jste probírali téma, které je pro vás podstatné, například: možnost kariérního postupu, navýšení mzdy, možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, změnu komunikace, pracovní atmosféru v týmu, podílení se na zajímavých projektech.

I přes tyto diskuze jste se se svým nadřízeným setkávali jen se sliby, které nebyly zrealizované nebo s okamžitě negativním postojem k jejich realizaci. Proč je nyní situace jiná, co se změnilo?

 • Učiní vás dlouhodobě šťastným navýšení platu? Zmizí tak veškerá negativa, která byla doposud zřejmá?
 • Je vaší dlouhodobou motivací a karierním cílem lukrativnější název pozice? Nebo je důležitý i obsah a další možnosti?
 • Co vám může dlouhodobě aktuální zaměstnavatel nabídnout?
 • Jak vnímáte společnost, která vás dokáže ocenit až ve chvíli, kdy chcete odejít?
 • Komunikace konečně začala fungovat, ale bude na této úrovni pokračovat i nadále?
 • Nikdy nezapomínejte na work-life balance. Budete mít dostatek času na rodinu, přátele a osobní zájmy?

Vždy je nutné zamyslet se nad aktuálními možnostmi komplexně. Nenechat se okouzlit vyšším platovým ohodnocením, novou pozicí a všechny ostatní faktory, které vás inspirovaly ke kariérní změně v jiné společnosti, odsunout do pozadí.

Nezapomeňte se zamyslet nad situací, která se může stát realitou, když protinabídku přijmete:

 •  Je narušena důvěra na obou stranách – na straně vaší i na straně zaměstnavatele. Což může do budoucna ovlivnit možnost dalšího kariérního rozvoje, budoucí nastavení odměn, otevřenost v komunikaci.
 • Změní se chování vašich kolegů, vaše postavení v týmu.
 • Jedná se pouze o krátkodobé řešení vašeho zaměstnavatele – je možné, že zahájil hledání vašeho nástupce, který bude více loajální.
 • Působíte neprofesionálně ve společnosti, kde nejprve pracovní nabídku akceptujete a v průběhu před dohodnutým nástupem své rozhodnutí měníte. Počítejte s tím, že v dané společnosti tak můžete snížit své budoucí šance.

Velmi zajímavé údaje vycházejí ze statistických průzkumů. A sice, 80 – 90 % lidí, kteří přijali protinabídku, se rozhodnou ze společnosti za 6 – 12 měsíců odejít nebo dostanou výpověď.

Co vždy doporučuji svým kandidátům, kteří čelí protinabídce? Sepište si pro a proti obou pracovních nabídek. Prodiskutujte je nejlépe s nezávislou osobou, rodinou nebo přáteli. Buďte upřímní sami sobě, jaké hodnoty jsou pro vás opravdu důležité. Nikdy nezapomínejte na impuls, který vás rozpohyboval k hledání profesní spokojenosti.

Autor: Lenka Srchová, Division Manager S&you CZ&SK