cross

Bratislava

S&you - SYNERGIE
Dunajská 4
811 08 Bratislava

sandyou@sandyou.sk

(+421) 2 54 41 55 22

SYNERGIE Slovakia s.r.o.
Registered seat: Dunajská 4, 811 08 Bratislava
ID No.: 35766239
VAT ID: SK2020254753
Tax ID No.: 2020254753
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 19040/B

Download licence information here
Dowload liability insurance here