cross

Lekári bez hraníc

Pomoc, dôvera a zmysluplnosť.

Hľadáte zamestnanie, v ktorom budete pracovať v súlade s týmito hodnotami? Pozrite sa na ponuku voľných pozícií pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc.

Lekári bez hraníc pomáhajú ľuďom v núdzi, obetiam prírodných katastrof, epidémií a ozbrojených konfliktov. To všetko bez diskriminácie, bez ohľadu na rasu, etnický pôvod a náboženské alebo politické presvedčenie.

Súčasťou práce pre Lekárov bez hraníc nemusí byť účasť na misiách vo vzdialených krajinách. Táto organizácia pôsobí aj v ČR, kde má kanceláriu a svoje novo vybudované Shared IT Service Center.