cross

IT, Telco, Fintech pozície

Rozvojové ICT projekty, Priemysel 4.0, vývoj a zavádzanie nových technológií pre výrobu, CRM, riadenie prevádzky a digitálna bezpečnosť. To sú príklady oblastí, kam náš skúsený IT team dosadzuje odborníkov.

Naši konzultanti sú náboroví špecialisti a zároveň sa vzdelávajú v oblasti informačných a komunikačných technológií a v oblastiach podnikania našich klientov. Sledujú nové technológie na trhu, zúčastňujú sa diskusií s odborníkmi, dokážu kombinovať nároky na zamestnancov pre financie, výrobu alebo ekonomicko-obchodnú činnosť s IT požiadavkami. Vďaka tomu dokážu analyzovať potreby kandidátov aj klientov a nájsť takú pracovnú pozíciu, ktorá perfektne zodpovedá preferenciám, odbornej kvalifikácii a schopnostiam. IT tím sa venuje obsadzovaniu odborných pozícií špecialistov a manažérskych pozícií pre riadenie IT divízií v ICT firmách či IT naviazaných prevádzkach vo výrobe a službách, rýchlo a profesionálne vyhodnotia vaše potreby a spojí ľudí a pracovné pozície, ktoré perfektne zodpovedajú preferenciám, odbornej kvalifikácii a schopnostiam.