cross

Sales & marketing

Úspech českého priemyslu netkvie len vo výrobe, ale aj v kvalitnom dopyte: pre ten sú kľúčoví špecialisti a manažéri obchodu a marketingu pre tuzemský i zahraničný trh. Naši konzultanti zo špecializovaného Sales & marketing tímu úzko spolupracujú s ostatnými divíziami našej spoločnosti, a tak získavajú prierezovú znalosť oblastí na trhu, na ktoré sa špecializujeme: priemysel, financie a IT. Stávajú sa partnermi našich klientov a spolu s nimi definujú optimálne potreby na komplexné či špecializované pozície v marketingu, kreativite, komunikácii, business developmente, B2B či B2C predaji.

Vďaka spojeniu dlhoročných skúseností a medzinárodným know-how v nábore rýchlo a profesionálne vyhodnotia vaše potreby a spojí ľudí a pracovné pozície, ktoré perfektne zodpovedajú preferenciám, odbornej kvalifikácii a schopnostiam.