cross

Job Offers

https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2019/11/visuel_h1_2_0.jpg
Locality: Bratislava

Pre finančnú skupinu, ktorá obchoduje na medzinárodných trhoch a spravuje široké portfólio investícii, hľadáme skúseného Správcu budovy. Správca budovy bude dohliadať na to, aby zverená nehnuteľnosť spĺňala štandardy a potreby svojich nájomníkov.

Locality: Bratislava

For a financial group that trades on international markets and manages a wide range of investments portfolio, we are searching for an experienced Property Manager. The Property Manager will oversee that the entrusted property will meet the standards and needs of its tenants.

Locality: Liberec

Pro našeho klienta, japonskou automotive společnost, hledáme specialistu BOZP a PO.

Locality: Slovak Republic

Pre medzinárodnú distribútorskú spoločnosť hľadáme dynamického Area Sales Managera so skúsenosťami v oblasti rýchloobrátkového tovaru.

Locality: Bratislava

Hľadáme skúseného hlavného účtovníka, ktorý zastreší komplexné účtovníctvo pre portfólio pridelených klientov na Slovensku. Pozícia ponúka obrovskú flexibilitu aj v rámci implementácie nových účtovníckych procesov či metód. Vašou náplňou práce bude zastrešenie komplexného účtovníctva vybraných klientov v rámci čoho sa budete venovať : * vedeniu komplexného účtovníctva * príprave a kontrole výkazov DPH (daň z príjmu, daň z motorových vozidiel) * štatistickým výkazom, reportingu a konsolidovanému skupinovému reportingu * zostaveniu ročnej uzávierky * aktívnej komunikácii s klientmi * mentoringu kolegov

Locality: Bratislava

Hľadáme mzdového účtovníka s minimálne 3 rokmi praxe pre slovenskú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania finančných a účtovných služieb na trhu od roku 2000. Pozícia ponúka vysokú mieru flexibilného pracovného času a možnosti pracovať aj z domu. Čo bude Vašou úlohou? * kontrola prijatých podkladov pre účely výpočtu miezd * mesačné zostavenie a výpočet miezd zamestnancov * spracovanie payroll reportingu * prihlasovanie, odhlasovanie a nahlasovanie zmien do poisťovní (zamestnávateľ a zamestnanci) * vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov pre potreby inštitúcií sociálneho zabezpečenia, daňových orgánov a DDP * vypracovanie ročného zúčtovania pre potrebu daňových úradov a zdravotných poisťovní * sledovanie aktuálnej legislatívy /školenia/ * vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde

Locality: City, The Capital Prague

Misí HR Generalist v SYNERGIE Česko-Slovensko je podporovat rozvoj lidských zdrojů v našich týmech, zavádět aktivity směřující ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců, spoluvytvářet prostředí důvěry a neustálého zlepšování. Klíčovým úkolem je naslouchat potřebám našich zaměstnanců a slaďovat jejich očekávání s obchodními prioritami SYNERGIE a strategií skupiny.