cross

Pracovné ponuky

S&you vám pravidelne ponúka voľné pozície na základe požiadaviek a očakávaní našich klientov po celom Slovensku. Neváhajte nás však kontaktovať priamo. Je lepšie, keď vás spoznáme ešte pred otvorením pracovnej pozície.

https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2022/11/visuel_h1_2_0-2-450x450.jpg
Lokalita:

Elevate Your Career with our client! Our client´s Finance Operations is seeking a talented Accounts Receivables Analyst to fuel our rapid EU expansion in cloud infrastructure services (AWS). Join the international team and be at the forefront of innovation, tackling billing issues, reconciling accounts, and driving monthly collection targets. Collaborate closely with the dynamic local sales and finance management teams to ensure seamless financial operations. If you're ready to make a significant impact in a thriving environment, we want you on our client´ team! Send us your CV and give your career new horizons. A day of Financial Analyst: Prepare daily aging report Strategize the portfolio Fix the root cause and collect Work with internal and external stake holders for better resolution Provide visibility to the leadership

Lokalita:

Are you proactive, detail-oriented, and customer-focused? Do you have a knack for managing and resolving financial queries? Our client´s Financial Operations team is looking for a dynamic Collections Analyst to handle receivables and payment-related inquiries from our valued vendors. In this role, you’ll be at the heart of our financial operations, ensuring smooth and efficient transactions. If you're ready to take on a critical position in a fast-paced environment and make a significant impact, we want to hear from you! Key job responsibilities Analyze receivable discrepancies (commercial agreements, vendor returns etc.) and fix issues in cooperation with the vendors of Amazon in order to issue on-time payments; Reconcile vendor statements received from Amazon vendors with the open amounts in our ledger; Respond to AR/AP debit balance related inquiries by phone or email with strong focus on vendor experience and education; Communicate with various internal departments such as Retail teams and finance processing teams in order to ensure timely and accurate payments; Work with key accounts on various finance related issues and coordinate the long terms fixes

Lokalita: Bratislava

Misiou HR Generalist v SYNERGIE Česko-Slovensko je podporovať rozvoj ľudských zdrojov v našich tímoch, zavádzať aktivity smerujúce ku zvýšeniu angažovanosti zamestnancov, spoluvytvárať prostredie dôvery a neustáleho zlepšovania a zastrešiť pracovnoprávnu administratívu. Kľúčovou úlohou je načúvať potrebám našich zamestnancov a zlaďovať ich očakávania s obchodnými prioritami SYNERGIE a stratégiou skupiny.

Lokalita: Banskobystrický kraj

Úspešná obchodná spoločnosť cieliaca na integráciu dopravy postaví na čelo predstavenstva vedľa predsedu nového podpredsedu.  Hľadáme skúseného odborníka z oblastí financií, logistiky dopravy a/ alebo sféry IT s históriou v riadení väčších projektov a/alebo riadenia spoločnosti a poskytovania služieb klientom.

Lokalita: Žilinský kraj

Are you a dynamic and forward-thinking professional with a passion for real estate and retail? Do you thrive in an environment where your decisions directly impact the success of a premier shopping center?   Look no further !