cross

Executive Search (Headhunting)

Pre úspešné obsadenie pozície je potrebný dokonale zvládnutý výberový proces.

Pri službe Executive Search používame profesionálne techniky vychádzajúce z nášho dlhoročného know-how. Kľúčom k úspešnej identifikácii správnych kandidátov je dôkladný a profesionálne vedený S&you POHOVOR v dĺžke 60-90 minút. Počas pohovoru uplatňujeme kompetenčné a behaviorálne otázky a testujeme jazykové schopnosti kandidátov. Používame moderné metódy psychodiagnostického testovania. Pohovory vždy vedie skúsený a dôkladne vyškolený  konzultant so znalosťou odboru podnikania klienta.

Okrem životopisu a materiálov poskytnutých kandidátom klient získa predovšetkým dôkladne vypracovanú správu – Candidate Assessment Report (CAR), v ktorej sú zhrnuté kvality a motivácia kandidáta. Na základe CAR sa klient dokáže rýchlo zorientovať v profile kandidáta a môže sa vhodne rozhodnúť o ďalšom postupe a prípadnom stretnutí priamo v jeho spoločnosti.

Kedy je služba vhodná:

 • Obsadenie vysokej manažérskej alebo úzko špecializovanej pozície
 • Časová tieseň – potreba urgentného obsadenia pozície (3-4 mesiace)
 • Utajené vyhľadanie kandidáta
 • Oslovenie zamestnancov konkurencie alebo konkrétnej spoločnosti
 • Dlhodobo neobsaditeľná pozícia
 • Požiadavka nekompromisnej kvality náboru a zmapovania trhu

Čo služba prinesie:

 • Získanie TOP kandidáta na trhu
 • Detailnú analýzu a spätnú väzbu z trhu
 • Rýchlosť
 • Porovnanie vašej konkurencieschopnosti na trhu práce
 • Mzdový benchmarking
 • Informácie o vnímaní vašej značky na odbornom trhu
 • Poradenstvo a následné nastavenie reálnych očakávaní
 • Garancia úspešného výberu

NAPÍŠTE NÁM, ČO POTREBUJETE. ČO NAJSKÔR SA S VAMI SPOJÍME, ABY SME PRE VÁS NAŠLI RIEŠENIE.

Vaše meno(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

VHODNÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Predtým, než otvoríte manažérsku pozíciu pre nový odbor podnikania, projekt alebo prevádzku v novom regióne, odporúčame vám dôkladne zmapovať trh práce v danej lokalite. V rámci služby MARKET MAPPING veľmi rýchlo získate kvalitný prehľad o počte kandidátov pre jednotlivé pozície na lokálnom trhu, ich kvalifikácii, mzdový benchmark a motivácii k zmene zamestnávateľa.

Ako vhodnú súčasť už prebiehajúce výberového konania vám môžeme poskytnúť inovatívnu digitálnu službu PSYCHODIAGNOSTIKA vďaka ktorej získate mimoriadne presný a rýchly prehľad o vlastnostiach a schopnostiach kandidátov a ich vhodnosti do vášho projektu.

V rámci výmeny zamestnancov na manažérskych pozíciách môžeme zabezpečiť končiacom zamestnancom vysoko kvalifikované poradenstvo v rámci služby OUTPLACEMENT, ktoré im pomôže zorientovať sa na dynamickom trhu práce a nájsť novú, zodpovedajúcu pozíciu. Táto služba podporí vašu image zodpovedného zamestnávateľa pri odchode spoločensky vplyvných osobností z vašej spoločnosti.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU SYNERGIE?

S & you – SYNERGIE, moderná značka prémiového recruitmentu, od roku 2019 v Českej a Slovenskej republike

 • zastrešovaná renomovanou personálnou agentúrou SYNERGIE 
 • 4 vysoko špecializované tímy
 • viac ako 25 rokov na českom trhu, cez 50 rokov skúsenosti v Európe
 • člen SYNERGIE GROUP, 5. najväčšej HR spoločnosti v Európe
 • GCS – Global Cross Sourcing, medzinárodný program vyhľadávanie kandidátov

 

Prečítajte si viac o S&you – SYNERGIE.