cross

Executive Search (Headhunting)

Pre úspešné obsadenie pozície je potrebný dokonale zvládnutý výberový proces.

Pri službe Executive Search používame profesionálne techniky vychádzajúce z nášho dlhoročného know-how. Kľúčom k úspešnej identifikácii správnych kandidátov je dôkladný a profesionálne vedený S&you POHOVOR v dĺžke 60-90 minút. Počas pohovoru uplatňujeme kompetenčné a behaviorálne otázky a testujeme jazykové schopnosti kandidátov. Používame moderné metódy psychodiagnostického testovania. Pohovory vždy vedie skúsený a dôkladne vyškolený  konzultant so znalosťou odboru podnikania klienta.

Okrem životopisu a materiálov poskytnutých kandidátom klient získa predovšetkým dôkladne vypracovanú správu – Candidate Assessment Report (CAR), v ktorej sú zhrnuté kvality a motivácia kandidáta. Na základe CAR sa klient dokáže rýchlo zorientovať v profile kandidáta a môže sa vhodne rozhodnúť o ďalšom postupe a prípadnom stretnutí priamo v jeho spoločnosti.

Kedy je služba vhodná:

 • Obsadenie vysokej manažérskej alebo úzko špecializovanej pozície
 • Časová tieseň – potreba urgentného obsadenia pozície (3-4 mesiace)
 • Utajené vyhľadanie kandidáta
 • Oslovenie zamestnancov konkurencie alebo konkrétnej spoločnosti
 • Dlhodobo neobsaditeľná pozícia
 • Požiadavka nekompromisnej kvality náboru a zmapovania trhu

Čo služba prinesie:

 • Získanie TOP kandidáta na trhu
 • Detailnú analýzu a spätnú väzbu z trhu
 • Rýchlosť
 • Porovnanie vašej konkurencieschopnosti na trhu práce
 • Mzdový benchmarking
 • Informácie o vnímaní vašej značky na odbornom trhu
 • Poradenstvo a následné nastavenie reálnych očakávaní
 • Garancia úspešného výberu

NAPÍŠTE NÁM, ČO POTREBUJETE. ČO NAJSKÔR SA S VAMI SPOJÍME, ABY SME PRE VÁS NAŠLI RIEŠENIE.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

VHODNÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Predtým, než otvoríte manažérsku pozíciu pre nový odbor podnikania, projekt alebo prevádzku v novom regióne, odporúčame vám dôkladne zmapovať trh práce v danej lokalite. V rámci služby MARKET MAPPING veľmi rýchlo získate kvalitný prehľad o počte kandidátov pre jednotlivé pozície na lokálnom trhu, ich kvalifikácii, mzdový benchmark a motivácii k zmene zamestnávateľa.

Ako vhodnú súčasť už prebiehajúce výberového konania vám môžeme poskytnúť inovatívnu digitálnu službu PSYCHODIAGNOSTIKA vďaka ktorej získate mimoriadne presný a rýchly prehľad o vlastnostiach a schopnostiach kandidátov a ich vhodnosti do vášho projektu.

V rámci výmeny zamestnancov na manažérskych pozíciách môžeme zabezpečiť končiacom zamestnancom vysoko kvalifikované poradenstvo v rámci služby OUTPLACEMENT, ktoré im pomôže zorientovať sa na dynamickom trhu práce a nájsť novú, zodpovedajúcu pozíciu. Táto služba podporí vašu image zodpovedného zamestnávateľa pri odchode spoločensky vplyvných osobností z vašej spoločnosti.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU SYNERGIE?

S & you – SYNERGIE, moderná značka prémiového recruitmentu, od roku 2019 v Českej a Slovenskej republike

 • zastrešovaná renomovanou personálnou agentúrou SYNERGIE 
 • 4 vysoko špecializované tímy
 • viac ako 25 rokov na českom trhu, cez 50 rokov skúsenosti v Európe
 • člen SYNERGIE GROUP, 5. najväčšej HR spoločnosti v Európe
 • GCS – Global Cross Sourcing, medzinárodný program vyhľadávanie kandidátov

 

Prečítajte si viac o S&you – SYNERGIE.