cross

Osobné údaje a právne informácie

Náš tím podieľajúci sa na nábore a poskytovaní všetkých HR služieb zaobchádza so všetkými informáciami so zachovaním diskrétnosti a dôvernosti. Je plne oboznámený s internou politikou a pravidlami, vďaka ktorým sme flexibilní k potrebám všetkých kandidátov a klientov, s ktorými pracujeme.

Interné pravidlá S&you – Synergie zahŕňajú tieto oblasti:

Zásady spracúvania osobných údajov

Podmienky používania webových stránok

Pokiaľ si chcete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, prenosnosť alebo vymazanie osobných údajov môžete využiť náš online formulár Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov