cross

SYNERGIE GROUP

Přes 50 let tradice v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů:

 • Recruitment
 • Dočasné zaměstnávání
 • Školení a poradenství
 • Outsourcing mezd a HR služeb
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/07/web-figures-2020-prvky-3-450x450.png
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/07/web-figures-2020-prvky-1-450x450.png

MEZINÁRODNÍ KNOW-HOW

 • Sdílení zkušeností, procesů a osvědčených postupů
 • Znalost mezinárodního trhu práce
 • Jednotné standardy

GLOBAL CROSS SOURCING

 • Agilní přesun pracovních sil  
 • Mezinárodní agenturní zaměstnávání s plnou lokální podporou
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/02/SYNRGIE-Global-cross-sourcing-box-450x450.png
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/07/web-figures-2020-prvky-2-450x450.png

SYNERGIE v Česku a na Slovensku

 • 1994 – Praha
 • 1999 – Bratislava
 • 2019 – Česko-Slovensko pod společnou operativou
 • 2019 – start nové značky prémiového recruitmentu S&you – SYNERGIE
https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2020/02/sandyou-CSR-450x450.png

Společenská Odpovědnost a členství

 • Členství v odborných organizacích a obchodních komorách
 • Dodržování Etického kodexu APPS/APAS, Zlatých standardů APPS/APAS
 • GOLD MEDAL v nezávislém mezinárodním CSR auditu EcoVadis

SYNERGIE  Integrity Line

SYNERGIE silně podporuje etické hodnoty a striktně dbá na dodržování povinností v boji proti korupci. Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do našeho snažení v jejich každodenním životě. Dočasní i stálí zaměstnanci skupiny SYNERGIE mohou uplatnit své právo nahlásit v dobré víře a nestranně situaci, u které jsou si vědomi nebo mají podezření, že došlo k porušení zákona a/nebo etického kodexu a kodexu obchodního chování skupiny nebo jiné odborné pochybení. Kliknutím na TENTO ODKAZ se dostanete na bezpečnou SYNERGIE  Integrity Line, kde lze podat oznámení komisi zřízené skupinou SYNERGIE pro tento účel.