V dnešní době se čím dál více objevuje fenomén časté změny zaměstnání – kdy jedinec mění zaměstnání častěji, než je pro kariéru tradiční. Ačkoli se někteří zaměstnavatelé mohou na lidi, kteří často mění práci, dívat skepticky, existuje mnoho přesvědčivých důvodů, proč by měli klienti o těchto kandidátech vážně uvažovat a proč mohou být pro firmu strategickou výhodou.

1. Pestré dovednosti

Zaměstnanci, kteří se rozhodli změnit zaměstnání, získávají širokou škálu dovedností a zkušeností, které mohou obohatit tým nebo organizaci. Díky práci na různých pozicích a v různých odvětvích přinášejí tito kandidáti různorodý soubor dovedností, které mohou podpořit inovativní řešení a nápady. Jsou zvyklí přizpůsobovat se novým prostředím a výzvám, což z nich činí cenný přínos v dnešním rychle se měnícím světě.

2. Nový pohled

Pracovníci, kteří často mění zaměstnání, jsou obvykle vystaveni různým firemním kulturám, pracovním postupům a systémům. Díky této zkušenosti mohou nabídnout nové pohledy, které mohou chybět uchazečům, kteří strávili mnoho let ve stejné společnosti nebo odvětví. Jejich postřehy mohou pomoci zpochybnit status quo a podnítit kreativní řešení problémů, což je pro společnosti, které si chtějí udržet konkurenceschopnost, velmi důležité.

3. Přizpůsobivost

Schopnost rychle se přizpůsobit novým situacím je klíčovou vlastností lidí, kteří se přesouvají na jiné pracovní pozice. Tito jsou schopni rychle nastoupit na nové pozice a prosadit se. Jejich zkušenosti mohou být velkou výhodou při organizačních změnách, fúzích nebo při vstupu na nové trhy.

4. Ambice a motivace

Lidé, kteří se rozhodnou pro změnu zaměstnání, jsou obvykle velmi motivovaní. Jejich kariérní změny často odrážejí snahu o hledání náročných příležitostí s touhou neustálého kariérního růstu. Tato ctižádost se může promítnout do silné pracovní morálky a snahy dosahovat významné výsledky, což jsou vlastnosti, které si každý zaměstnavatel cení.

5. Networking

Kandidáti, kteří pracovali v různých odvětvích a organizacích, mají často rozsáhlé konexe a hluboké znalosti o různých odvětvích. Tuto síť a znalosti mohou využít ve prospěch svých nových zaměstnavatelů, od identifikace nových obchodních příležitostí až po ulehčení navázání kontaktu s potenciálními klienty.

6. Řešení nedostatku kandidátů

V odvětvích, kde je nedostatek lidí, mohou být řešením tzv. job hopperi. Ti vyhledávají příležitosti, jež jim umožňují rychle rozvíjet nejžádanější dovednosti. Zaměstnávání takových uchazečů může být účinným způsobem, jak odstranit mezery v nedostatku lidí v týmu bez potřeby rozsáhlého školení.

Závěr

Ačkoli lidé, kteří se rozhodnou často měnit zaměstnání, mohou být někdy považováni za riziko, výhody, které přinášejí – rozmanité zkušenosti, přizpůsobivost a nové perspektivy – mohou převážit nad potenciálními nevýhodami. Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni přijmout tyto dynamické jedince, mohou jejich zkušenosti využít k rozvoji společnosti.

Klienti by měli zvážit jedinečnou minulost každého kandidáta a jeho potenciální přínos nad rámec počtu pracovních změn uvedených v jeho životopise. Přitom mohou zjistit, že takový typ uchazeče může být přesně tím, co jejich společnost potřebuje k získání konkurenční výhody a dosažení budoucího úspěchu.