Obor lidských zdrojů se mění, čelí novým technologiím a novým požadavkům. Právě pandemie zajistila zrychlení digitalizace v oblasti HR a zejména náboru.  

Standardem se již stává využívání:

  • umělé inteligence, chatovacích robotů (chatbotů), hlasových robotů (voicebotů),
  • gamifikace,
  • využívání systému pro nábor kandidátů tzv. ATS (applicant tracking system),
  • analyzování a práce s daty.

Digitalizace s sebou přináší:

  • finanční úspory,
  • časové úspory,
  • zároveň i efektivní využívání lidského kapitálů
  • a interních kapacit.

V období koronaviru některé společnosti výběrová řízení na pozice pozastavili, avšak většina je přesunula kompletně do online prostředí či realizovali hybridní náborové procesy.

Mezi využívané aplikace video pohovorů můžeme zařadit například: MS Teams, Zoom, Google Meet, Skype, WhatsApp/Facebook hovory aj.

Dle našich S&you interních statistik v roce 2021 se v průměru délka výběrového řízení pohybovala na úrovni 87 dnech od otevření pozice až po nástup kandidáta. Výběrové řízení bylo zkráceno téměř o jeden měsíc oproti roku 2020 a prvnímu semestru letošního roku, a to prostřednictvím využívání online technologií.

Na druhé straně však došlo k eliminaci standardních aktivit, které bývají zpravidla součástí osobních setkání jako například podání ruky, “small talk“, příležitost vnímat a číst „body language“ kandidátů. Všechno má své pro a proti, jak se říká.

Aktuálně, v době postcovidové, v 85 procentech (na základě naší zkušenosti) se společnosti již vrátily k realizaci výběrových řízení v prezenční formě (osobní setkávání se s kandidáty) či realizují hybridní verzi výběrového procesu (první kola s kandidáty online, poté již další kola pohovorů probíhají osobně).

Jako nepostradatelný vnímáme v naší společnosti, divizi S&you i Synergie, ATS, což je pro nás důležitý nástroj pro řízení náborových projektů. Nedílnou součástí je automatizované vyhledávání a napojení prostřednictvím pluginů na externí zdroje (externí databáze, sociální sítě). ATS nám taktéž umožňuje přímou inzerci na naše webové stránky a pracovní portály. Náš ATS je pro nás zdrojem statistických informací, například přehled využívaných zdrojů a jejich úspěšnost, délka náborového procesu a jeho jednotlivých fází. Zároveň můžeme sledovat kariérní cestu našich kandidátů. A sdílet profily kandidátů s našimi klienty přes tzv. Klientskou zónu (což nám zajišťuje soulad s GDPR).

Pomocí chatbota může probíhat písemná komunikace s vícero kandidáty najednou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to v různých časových pásmech. Chatboti získávají stále lepší schopnosti jako je odpovídání na otázky uchazečů o zaměstnání, předběžné prověřování kandidátů, plánování pohovorů apod.

Hlasový asistent (voicebot) pomáhá při oslovování a screenování potenciálních kandidátů. Díky umělé inteligenci robot rozumí, co kandidát říká, a reaguje na jeho požadavky podle scénáře hovoru.

Gamifikace při náboru zajišťuje náborový proces interaktivnějším a může také promítat firemní kulturu, která je příjemná a zábavná, a tak přilákat více kvalitních kandidátů. Zároveň je velkým přínosem dozvědět se více o osobnosti a chování kandidáta na různé situace.

Moderní doba jde stále více a více dopředu. Uvidíme, jak se technologie vyvinou v dalších letech. Budou recruiteři a headhunteři nahrazeni roboty?

Autor: Lenka Srchová, S&you Division Manager CZ&SK