Odbor ľudských zdrojov sa mení, čelí novým technológiám a novým požiadavkám. Práve pandémia zaistila zrýchlenie digitalizácie v oblasti HR a najmä v náboroch. 

Štandardom sa už stává využívanie:

  • Umelej inteligencie, chatovacích robotov (chatbotov), hlasových robotov (voicebotov),
  • gamifikácia
  • využívanie systémov pre nábor kandidátov tzv. ATS (applicant tracking system),
  • analyzovanie a práca s dátami.

Digitalizácia so sebou prináša:

  • finančné úspory,
  • časové úspory,
  • zároveň aj efektívne využívánie ľudského kapitálu
  • a interných kapacít.

V období koronavírusu niektoré společnosti výberové konania na pozície pozastavili, avšak väčšina ich presunula kompletne do online prostredia či realizovala hybridné náborové procesy.

Medzi využívané aplikácie video pohovorov môžeme zariadiť napríklad: MS Teams, Zoom, Google Meet, Skype, WhatsApp/Facebook hovory a iné.

Podľa našich S&you interných štatistík sa v roku 2021 priemerná dĺžka výberového konania pohybovala na úrovni 87 dní od otvorenia pozície až po nástup kandidáta. Výberové konania boli skrátené takmer o jeden mesiac oproti roku 2020 a prvému semestru tohoto roku, a to prostredníctvom využívánia online technologií.

Na druhej strane však došlo k eliminácií štandardných aktivit, ktoré bývajú spravidla súčasťou osobných stretnutí ako napríklad podanie ruky, “small talk“, príležitosť vnímať a čítať „body language“ kandidátov. Všetko má svoje pre a proti, ako sa hovorí,

Aktuálne, v dobe postcovidovej, sa v 85 percentách (na základe našej skúsenosti) spoločnosti už vrátili k realizácií výberových konaní v prezenčnej forme (osobné stretnutia s kandidátmi) alebo realizujú hybridné verzie výberového procesu (prvé kolá s kandidátmi online, potom už ďalšie kolá pohovorov prebiehajú osobne).

Ako nenahraditeľné vnímáme v našej spoločnosti, v divizií S&you a Synergie, ATS, čo je pro nás dôležitý nástroj pre riadenie náborových projektov. Neoddeliteľnou súčasťou je automatizované vyhľadávanie a napojenie prostredníctvom pluginov na externé zdroje (externá databáza, sociálne siete). ATS nám taktiež umožňuje priamu inzerciu na naše webové stránky a pracovné portály. Náš ATS je pre nás zdrojom štatistických informacií, napríklad prehľad využívaných zdrojov a ich úspešnosť, dĺžka náborového procesu a jeho jednotlivých fáz. Zároveň môžeme sledovať kariérnu cestu naších kandidátov. A zdieľať profily kandidátov s našími klientmi cez tzv. Klientskú zónu (čo nám zaisťuje súlad s GDPR).

Pomocou chatbotov môže prebiehať písomná komunikácia s viacerými kandidátmi naraz 24 hodin denne, 7 dní v týždni, a to v rôzných časových pásmach. Chatboty získávajú stále lepšie schopnosti ako je odpovedanie na otázky uchadzačov o zamestnanie, predbežné preverovánie kandidátov, plánovanie pohovorov apod.

Hlasový asistent (voicebot) pomáhá pri oslovování a screenování potenciálných kandidátov. vďaka umelej inteligencií robot rozumie, čo kandidát hovorí, a reaguje na jeho požiadavky podľa scénára hovoru.

Gamifikácia pri náboroch zaisťuje náborový proces interaktivnějším a môže taktiež premietať firemnú kultúru, ktorá je príjemná a zábavná, a tak priláka viac kvalitných kandidátov. Zároveň je veľkým prínosom dozvediať sa viac o osobnosti a správaní kandidáta na rôzne situácie.

Moderná doba ide stále viac a viac dopredu. Uvidíme, ako sa technologie vyvinú v ďalších rokoch. Budú recruiteri a headhunteri nahradení robotmi?

Autor: Lenka Srchová, S&you Division Manager CZ&SK