Rezonujúcou témou je rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Podľa štatistík Eurostatu ženy v Českej republike zarábajú aktuálne o 20,1 % a na Slovensku o 19,4 % menej ako muži.

Dôležité je spomenúť, že sa zvyšuje miera nezamestnanosti žien oproti predchádzajúcemu obdobiu. V januári 2021 v ČR, miera nezamestnanosti mužov očistená od sezónnych vplyvov dosiahla 2,5 %, miera nezamestnanosti žien 4,4 % (zdroj: ČSÚ). Na Slovensku dosiahla miera nezamestnanosti u žien 8,8 % a u mužov 6,9 % (zdroj: ÚPSVaR SR).

Hlavný vplyv na zvýšenie nezamestnanosti žien má práve pandémia, ktorá zaistila prepúšťanie v sektore služieb. V tomto sektore majú väčšie zastúpenie najmä ženy oproti iným priemyselným odvetviam.

Pandémia ešte viac odkryla nerovnosť v odmeňovaní u profesií, ktoré sú v korona dobe v „prvej línii“. Ide napr. o zdravotné a sociálne služby, predaj potravín, drogérie, liekov, kde nás reprezentujú prevažne ženy.

Rodové vyváženie je dôležité aj pre našich klientov, snažíme sa vždy maximálne naplniť ich očakávania. Ako si aktuálne stojí SYNERGIE ČR & SR na základe štatistík? Odpovede nájdete v booklete.

9. 3. 2021