cross

Prieskum trhu / Market mapping

Prieskum trhu práce vám pomôže pripraviť expanziu na nový trh. Pred otvorením ďalšie pobočky, založením novej spoločnosti alebo spustením nového druhu podnikania je kľúčové poznať kapacitu a parametre trhu práce v oblasti, kam vstupujete.

Nedostatok špecializovanej pracovnej sily, podcenenie rozpočtu miezd, neposkytnutie lokálnych benefitov a pracovných zvyklostí môžu významným spôsobom zbrzdiť alebo aj prekaziť rozvojové plány.

Náš odborný konzultant z tímu so znalosťou odboru podnikania klienta za použitia techník Digital Search a Headhunting vykoná detailnú analýzu trhu. Jeho výsledkom je zmapovanie a expertné vyhodnotenie potrebných informácií: počet odborníkov na relevantnom trhu; úroveň znalostí, edukácie a zručností; platové očakávania; motiváciu k zmene práce, prehľad významnej konkurencie a ďalšie informácie. Na ich základe potom dokáže klient dobre naplánovať investíciu z finančného i časového hľadiska.

Spolu so správou obdržíte odporúčania, akým spôsobom plánovať zamestnaneckú štruktúru, mzdové náklady, oblasti recruitmentu a tiež reálny časový odhad plného obsadenia vašich pozícií,

Úroveň 1. – Mapovanie potenciálu trhu

Na základe dôkladnej diskusie so zástupcami HR a manažmentu klienta a detailného popisu pozície/pozícií vykonáme prieskum, na konci ktorého dostanete podrobnú spätnú väzbu o trhu, oblasti a lokalite. Výsledkom je znalosť počtu relevantných kandidátov na konkrétnu pozíciu v konkrétnej lokalite.

 

Úroveň 2. – Identifikácia kandidátov

Nadviažeme na úroveň 1. a vykonáme rozšírený prieskum v priebehu ktorého zostavíme a nazdieľame s klientom na diskusiu Target Company List (TCL) spoločností, kde sa vyskytujú vhodní kandidáti. Po schválení TCL vyhľadáme v každej spoločnosti vhodnú osobu pre každú pozíciu. Výsledkom je zoznam (Long List) potenciálnych kandidátov s kontaktami.

Úroveň 3. – Screening & selekcia

K úkonom v predošlých úrovniach vykonáme kroky oslovenia konkrétnych kandidátov a zmapovanie ich potenciálu. Skontaktujeme všetkých kandidátov z LL, zmapujeme záujem o prípadnú novú kariérnu príležitosť a ich ochotu a motiváciu na zmenu zamestnávateľa. Overíme odbornosť a prax, finančné očakávania a dostupnosť kandidátov. Klient priebežne dostáva report vrátane spätnej väzby. Na konci procesu získate užší výber vhodných kandidátov, ktorí sú motivovaní k prípadnej ďalšej diskusii o zmene zamestnania.

Další doporučené služby

Po kvalitne vykonanom prieskume trhu práce nasleduje rozhodnutie o nábore. Aby sme vám pomohli uľahčiť a urýchliť jeho priebeh, odporúčame využiť naše služby prémiového recruitmentu.

Ak hľadáte špičkového odborníka alebo vrcholového manažéra, ktorých je na trhu nízky počet, veľmi sa na obsadenie ponáhľate alebo poznáte typy spoločností, kde takéto ľudí možno stretnúť, ale nemáte možnosť ich osloviť, odporúčame vám využiť službu EXECUTIVE SEARCH, čiže headhunting. Vo výnimočne krátkej dobe 21-30 dní od S & you – SYNERGIE získate zoznam preverených kandidátov, ktorí majú záujem pracovať na pozíciu vo vašej spoločnosti.

V prípade, že na pozíciu, ktorú obsadzujete, existuje malý počet kandidátov na trhu, alebo ste v časovej tiesni, odporúčame vám našu službu DIRECT SEARCH. Mimo agilného vyhľadávania voľných kandidátov oslovíme pasívnych kandidátov na trhu – teda tých, ktorí aktívne nehľadajú prácu. K tomu používame naše osvedčené techniky priameho oslovenia kandidátov. Tie nachádzame v našej bohatej internej databáze (ATS) a oslovujeme prostredníctvom mixu inovatívnej inzercie.

NAPIŠTE NÁM, CO POTŘEBUJETE. SPOJÍME SE S VÁMI CO NEJDŘÍVE, ABYCHOM NAŠLI ŘEŠENÍ.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU SYNERGIE?

  • S & you – SYNERGIE, moderná značka prémiového recruitmentu, od roku 2019 v Českej a Slovenskej republike
  • zastrešovaná renomovanou personálnou agentúrou SYNERGIE 
  • 4 vysoko špecializované tímy
  • viac ako 25 rokov na českom trhu, cez 50 rokov skúsenosti v Európe
  • člen SYNERGIE GROUP, 5. najväčšej HR spoločnosti v Európe
  • GCS – Global Cross Sourcing, medzinárodný program vyhľadávanie kandidátov

 

Prečítajte si viac o S&you – SYNERGIE.