cross

Prieskum trhu / Market mapping

Prieskum trhu práce vám pomôže pripraviť expanziu na nový trh. Pred otvorením ďalšej pobočky, založením novej spoločnosti alebo spustením nového druhu podnikania je kľúčové poznať kapacitu a parametre trhu práce v oblasti, kam vstupujete.

Nedostatok špecializovanej pracovnej sily, podcenenie rozpočtu miezd, neposkytnutie lokálnych benefitov a pracovných zvyklostí môžu významným spôsobom zbrzdiť alebo aj prekaziť rozvojové plány.

Náš odborný konzultant z tímu so znalosťou odboru podnikania klienta za použitia techník Digital Search a Headhunting vykoná detailnú analýzu trhu. Jeho výsledkom je zmapovanie a expertné vyhodnotenie potrebných informácií: počet odborníkov na relevantnom trhu; úroveň znalostí, edukácie a zručností; platové očakávania; motiváciu k zmene práce, prehľad významnej konkurencie a ďalšie informácie. Na ich základe potom dokáže klient dobre naplánovať investíciu z finančného i časového hľadiska.

Spolu so správou obdržíte odporúčania, akým spôsobom plánovať zamestnaneckú štruktúru, mzdové náklady, oblasti recruitmentu a tiež reálny časový odhad plného obsadenia vašich pozícií,

Úroveň 1. – Mapovanie potenciálu trhu

Na základe dôkladnej diskusie so zástupcami HR a manažmentu klienta a detailného popisu pozície/pozícií vykonáme prieskum, na konci ktorého dostanete podrobnú spätnú väzbu o trhu, oblasti a lokalite. Výsledkom je znalosť počtu relevantných kandidátov na konkrétnu pozíciu v konkrétnej lokalite.

 

Úroveň 2. – Identifikácia kandidátov

Nadviažeme na úroveň 1. a vykonáme rozšírený prieskum v priebehu ktorého zostavíme a nazdieľame s klientom na diskusiu Target Company List (TCL) spoločností, kde sa vyskytujú vhodní kandidáti. Po schválení TCL vyhľadáme v každej spoločnosti vhodnú osobu pre každú pozíciu. Výsledkom je zoznam (Long List) potenciálnych kandidátov s kontaktami.

Úroveň 3. – Screening & selekcia

K úkonom v predošlých úrovniach vykonáme kroky oslovenia konkrétnych kandidátov a zmapovanie ich potenciálu. Skontaktujeme všetkých kandidátov z LL, zmapujeme záujem o prípadnú novú kariérnu príležitosť a ich ochotu a motiváciu na zmenu zamestnávateľa. Overíme odbornosť a prax, finančné očakávania a dostupnosť kandidátov. Klient priebežne dostáva report vrátane spätnej väzby. Na konci procesu získate užší výber vhodných kandidátov, ktorí sú motivovaní k prípadnej ďalšej diskusii o zmene zamestnania.

Ďalšie odporúčané služby

Po kvalitne vykonanom prieskume trhu práce nasleduje rozhodnutie o nábore. Aby sme vám pomohli uľahčiť a urýchliť jeho priebeh, odporúčame využiť naše služby prémiového recruitmentu.

Ak hľadáte špičkového odborníka alebo vrcholového manažéra, ktorých je na trhu nízky počet, veľmi sa s obsadením pozície ponáhľate alebo poznáte typy spoločností, kde takýchto ľudí možno stretnúť, ale nemáte možnosť ich osloviť, odporúčame vám využiť službu EXECUTIVE SEARCH, čiže headhunting. Vo výnimočne krátkej dobe 21-30 dní od S&you – SYNERGIE získate zoznam preverených kandidátov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii vo vašej spoločnosti.

V prípade, že na pozíciu, ktorú obsadzujete, existuje malý počet kandidátov na trhu, alebo ste v časovej tiesni, odporúčame vám našu službu DIRECT SEARCH. Mimo agilného vyhľadávania voľných kandidátov oslovíme pasívnych kandidátov na trhu – teda tých, ktorí aktívne nehľadajú prácu. K tomu používame naše osvedčené techniky priameho oslovenia kandidátov. Tie nachádzame v našej bohatej internej databáze (ATS) a oslovujeme prostredníctvom mixu inovatívnej inzercie.

NAPÍŠTE NÁM, ČO POTREBUJETE. ČO NAJSKÔR SA S VAMI SPOJÍME, ABY SME PRE VÁS NAŠLI RIEŠENIE.

Vaše meno(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU SYNERGIE?

  • S & you – SYNERGIE, moderná značka prémiového recruitmentu, od roku 2019 v Českej a Slovenskej republike
  • zastrešovaná renomovanou personálnou agentúrou SYNERGIE 
  • 4 vysoko špecializované tímy
  • viac ako 25 rokov na českom trhu, cez 50 rokov skúsenosti v Európe
  • člen SYNERGIE GROUP, 5. najväčšej HR spoločnosti v Európe
  • GCS – Global Cross Sourcing, medzinárodný program vyhľadávanie kandidátov

 

Prečítajte si viac o S&you – SYNERGIE.