cross

Silná podpora

Okrem technickej odbornosti v oblasti náboru, S&you sa profiluje ako načúvajúci partner. Naši klienti nám dôverujú rovnako kvôli kvalite našej práce, ako i kvôli našej túžbe poskytnúť im dlhodobú podporu.

https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2019/11/11_1.png

Silná dlhodobá podpora

Predvídať vaše očakávania, poskytnúť nástroje na zabezpečenie vášho neustáleho prehľadu o prebiehajúcich aktivitách, predstaviť vám všetkých vybraných kandidátov a zaviazať sa vám k férovému a „úprimnému“ poradenstvu, to je sľub, ktorý sme dali tejto spolupráci postavenej na dôvere.

„Multi-channel sourcing“

Princíp nášho výberu kandidátov je postavený na metóde, ktorá kombinuje tradičné nástroje s digitálnymi prístupmi a s priamym kontaktom  zo strany nášho systému. Zaujímame sa o kandidátov, ktorí aktívne hľadajú, ako i o profily v pohotovostnom režime.

https://www.synergie.sk/content/uploads/sites/2/2019/11/12.png

Talentová základňa pre väčšiu agilitu

360-stupňové pohovory, osobnostné testy, získavanie podrobných referencií: kandidáti, s ktorými sme v kontakte, sú podrobení dôkladnej analýze a personalizovanému monitoringu. Tento prístup nám umožňuje dôkladne posúdiť schopnosti a osobnosti, ktoré tvoria našu talentovú základňu. Aký to prináša úžitok? Rýchlo vám predstavíme kandidáta, ktorý dokonale vyhovuje vášmu projektu a firemnej kultúre.