Po prudkom náraste počas druhého štvrťroka (+7,6%) hlási SYNERGIE za prvý polrok 2022 obrat vo výške 1 429,8 milióna EUR, čo činí rast o 11,7% v porovnaní s prvým polrokom 2021.

Prostredníctvom stratégie diverzifikácie uplatňovanej vo všetkých našich krajinách, ako aj vďaka schopnosti skupiny vyrovnať sa s napätím pri získavaní zdrojov, naša výkonnosť výrazne prekonala predchádzajúce rekordné maximá SYNERGIE Group (1 295,4 miliónov EUR v roku 2019).

Vzhľadom na tento výkon a zostávajúcu istotu v schopnosti skupiny prispôsobiť sa tejto neistej medzinárodnej situácii, SYNERGIE Group si udržiava svoj cieľ 3 miliardy EUR v obrate za celý rok 2022.

Celú tlačovú správu SYNERGIE Group si môžete přečítať na www.synergie.com.