V S&you je jednou z našich priorít Candidate Experience/Skúsenosť kandidáta (CX). CX rozumieme, ako uchádzač o zamestnanie vníma celý náborový proces. Od oslovenia, telefonickej, online/ osobnej komunikácie s S&you konzultantom, prípravy na pohovor u klienta, prevedenia všetkými kolami pohovorov až po úspešnú adaptáciu v novej pracovnej pozícii.

Spätná väzba je pre nás dôležitá, pretože sa môžeme neustále zlepšovať a posúvať kvalitu nami poskytovaných služieb.

Čím to u nás začína? Poskytnúť spätnú väzbu minimálne 90 % reagujúcich kandidátov na pracovný inzerát do troch pracovných dní. Konzultantke Ivana Parasková sa podarilo v roku 2020 dosiahnuť priemernú úroveň SLA 94 %.