Vplyvom pandémie, rozvojom moderných technológií, ale i stále väčším dôrazom na výkon sa stáva, že sme neustále k dispozícii na telefóne, či e-maily a zmenšuje sa hranica medzi tým, kedy pracujeme a kedy máme tráviť čas s blízkymi, alebo sa venovať koníčkom.

Základom je rovnováha

V poslednej dobe sa veľmi často skloňuje termín work-life balance. Ten popisuje pomer medzi pracovným a súkromným životom, ktorý by mal byť v rovnováhe. To ale neznamená u každého zamestnanca to isté, ani to, že rodina, koníčky a práca si majú deliť čas rovným dielom. Jedná sa skôr o individuálne nastavenie, ktoré vedie k tomu, že je človek so svojím životom spokojný. Konkrétne situácie sa odvíjajú od náplne práce, danej profesie a takisto individuálnych predstáv, ako by mal vyzerať voľný čas.

Prečo by sa mal o work-life balance zaujímať zamestnávateľ?

Len spokojný zamestnanec je schopný svoju prácu odvádzať dobre. Pokiaľ má naopak pocit, že nestíhá a permanentne mu niečo uniká, a to ako v práci, alebo v rodine a zábave, skoro sa dostaví vyhorenie a rezignácia. Naviac sa kvôli neustálemu stresu môžu objaviť zdravotné ťažkosti. Je zrejmé, že zamestnanec nebude mať dobré výsledky. Čo môže pre zlepšenie work-life balance urobiť zamestnávateľ?

  • komunikovať so svojim zamestnancom o jeho potrebách
  • nastaviť si pracovné podmienky tak, aby vyhovovali obom stranám
  • nastaviť flexibilnú pracovnú dobu
  • umožniť občasnú prácu z domova, skrátené úväzky
  • sick days
  • vyjsť v ústrety zmenám rodinného stavu zamestnanca (narodenie dieťaťa, svadba apod.)

Čo môže urobiť zamestnanec?

Ako prvý krok by si mal určiť priority a dosadiť si svoje hodnoty do rovnice: čas pre seba+čas pre rodinu+čas na prácu, aby za znamienkom = vyšla spokojnosť so svojím životom. I voľný čas je vhodné si vopred naplánovať, aby sme netrávili hodiny len pred televízorom. A aké sú ďalšie dôležité kroky?

  • naučiť sa hovoriť nie
  • nerobiť prácu za ostatných
  • tráviť voľný čas rôznorodo a rozplánovať si ho do diára rovnako ako prácupustiť myšlienky na prácu z hlavy po odchode zo zamestnania, prípadne si jasne vymedzit čas a priestor, kedy a kde sa pracuje (napríklad pokiaľ pracujete plne z domova)

Kľúčom je transparentnosť a komunikácia

Niekedy medzi zamestnávateľom a zamestnancom dochádza k nezhodám ohľadne nastavení pracovných podmienok. Zamestnanec má potom pocit, že je mu narušený voľný čas a dostavuje sa frustrácia. Väčšinou je na vine nedostatočná komunikácia medzi oboma stranami.

Preto je dôležitá otvorená a transparentná komunikácia medzi zamestnancom  a priamym nadriadeným, alebo zástupcom HR oddelenia. Je dôležité, aby priamy nadriadený priamo či za podpory HR mal prehľad, ako sa členovia tímu cítia, ako sa im komunikuje s vedením apod. 

Je nevyhnutné, aby si spoločnosť nastavila platformu pre získavanie pravidelnej spätnej väzby od svojich zamestnancov. Často  sa tímto spoločnosti vôbec nezaoberajú a práve chýbajúci dialóg môže spôsobiť odchod zamestnanca. 

Skloňovaným  tématom je work-life balance, na ktorý mnoho spoločností zareagovali, prispôsobili  interné procesy a portfólio benefitov. Uvedomili si, že je v dnešnej dobe podstatné udržať si svoje talenty.