ZLATÉ GOLIERE JE SKUPINA ZAMESTNANCOV, O KTORÝCH STE NA ROZDIEL OD BIELYCH GOLIEROV ALEBO TÝCH MODRÝCH MOŽNO EŠTE NEPOČULI. POKIAĽ MEDZI NICH PATRÍTE, ZNAMENÁ TO, ŽE SI MÔŽETE ZO ZAMESTNÁVATEĽOV VYBERAŤ.

Profesionalita, know-how, veľká pridaná hodnota. Týmito slovami by sa zlaté goliere dali definovať. Poďme sa pozrieť na to, na ktorých pracovných pozíciách tento prominentný segment zamestnancov nájdete.

PROFESIONÁLI A TOP TALENTY, TO SÚ ZLATÉ GOLIERE

Pojmy modrý golier a biely golier boli zavedené na začiatku 20. storočia a odlišujú pracovníkov vykonávajúcich manuálnu prácu od odborných pracovníkov, ktorých nájdete väčšinou v kancelárii. Biele goliere pracujú na pozíciach v back office, obchode, marketingu, zákazníckom servise, financiách, managemente a podobne.Pojem zlatý golier bol prvýkrát použitý v knihe The Gold-Collar Worker z roku 1985. Súvisí s rozvojom znalostí ekonomiky. Pokiaľ by sme si chceli zavtipkovať, povedali by sme, že ide o biele goliere na stereoidoch. Sú to vysoko kvalifikovaní, vzdelaní a skúsení ľudia, ich prínos je pre firmu kľúčový.

LUKRATÍVNE ZAMESTNANIE ZLATÝCH GOLIEROV

Na akých konkrétnych pozíciách nájdeme zlaté goliere v súčasnosti? Môžu to byť napríklad:

  • programátori a vývojári,
  • výzkumní pracovníci,
  • právnici
  • marketingoví šéfovia,
  • ale takisto vysoko postavení kreatívci a manažéri.

HĽADAJÚ SVOJ DREAM JOB A NEBOJA SA VYJEDNÁVAŤ

Títo vysokokvalifikovaní zamestnanci vedia, že sa bez nich firma len tak nezaobíde. Preto sa neuspokoja s ničím iným ako s najlepšou ponukou.

Ľudia, ktorí patria do kolónky zlaté goliere, spravidla vyžadujú od zamestnávateľa:

  • nadštandardné finančné ohodnodnotenie
  • prácu, ktorá im dáva zmysel a celkovo ich naplňuje,
  • atraktívne benefity,
  • príjemnú atmosféru na pracovisku,
  • podporu ich ďalšieho rozvoja a vzdelávania.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV JE DÔLEŽITÉ PRE OBE STRANY

Vzdelávanie zamestnancov je pri zlatých golieroch dôležitejšie ako u ostatních. Často pracujú v progresívne sa rozvíjajúcich odvetviach, ako marketing, IT alebo média, takže je pre nich samotných aj pre ich zamestnávateľov zásadné, aby im neušiel vlak.

Pokiaľ máte pocit, že váš súčasný zamestnávateľ nekladie na vzdelanie dostatočný dôraz a stagnujete, pozrite si aktuálne pracovné ponuky S&you. Čo keď práve dnes objavíte svoj dream job.