Skupina SYNERGIE má za sebou vynikajúci štart do roka s obratom v prvom polroku 1 280,6 milióna eur, čo je veľmi blízko k úrovni z roku 2019, ktorá bola 1 295,6 milióna eur. Medzinárodná aktivita, ktorá predstavuje takmer 58 % konsolidovaného obratu, vykázala veľmi silný rast, a to ako v severnej Európe (+ 22,8 %), tak aj v južnej Európe (+ 47,6 %), kde zohrávalo vedúcu úlohu Taliansko, ktoré dosiahlo obrat 299,5 milióna EUR a teraz reprezentuje viac ako 23 % aktivít Skupiny. Vo Francúzsku aktivita tiež vykázala pokračujúci rast o +19,4 %. Stratégia diverzifikácie implementovaná Skupinou vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí, priniesla výsledky, pričom nové pozície získala v rastúcich sektoroch (logistika, call centrá, zdravotníctvo, agropotravinárstvo, životné prostredie, digitálne technológie a aktivity súvisiace s transformáciou miest), čo potvrdzuje aj zvýšenie náboru dočasných zamestnancov spoločnosťami, aby splnili ich potreby z hľadiska flexibility a agility.

Obrat pobočiek skupiny v Česko-Slovensku v prvom polroku 2021 dosiahol rast 84% voči roku 2020 a 62% voči 2019.

Celú tlačovú správu skupiny SYNERGIE si môžete prečítať na www.synergie.com