V roku 2023 sme dosiahli významný úspech nielen v obchodnej oblasti, ale aj v našej spoločenskej angažovanosti.

Minulý rok bol pre nás výnimočný – odhodlanie a neustále zlepšovanie jednotlivých tímov našej personálnej agentúry viedlo k historicky najvyššiemu počtu obsadených pracovných pozícií. Aby sme zakončili tento úspešný rok osobitým spôsobom, rozhodli sme sa posilniť väzby medzi našimi klientmi a kolegami.

Ponúkli sme im príležitosť priniesť radosť do života tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Vybrali sme niekoľko neziskových organizácií, ktoré nám prirástli k srdcu, a rozhodli sme sa ich podporiť. Klienti našej agentúry práce a kolegovia dostali možnosť venovať príspevky jednej z týchto organizácií. Táto iniciatíva ukázala, že v synergii spočíva sila. Spoločne sme prispeli vybraným charitatívnym združeniam v Českej republike a na Slovensku s cieľom pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Radi by sme vyjadrili úprimnú vďačnosť všetkým partnerom, ktorí sa k našej iniciatíve pridali a venovali svoj čas a energiu dobročinným aktivitám.

Ak by ste sa tiež chceli zapojiť a podporiť niektorú z našich obľúbených neziskoviek, pridajte sa k nám: Lekári bez hraníc, Dom pre Juliu, Nadácia Naše dieťa, Nadácia detskej onkológie KRTEK, Občianske združenie Vagus, Občianske združenie Červený nos, Liga proti rakovine.