Ste si vedomý toho, že svoju prácu vykonávate dobre, dosahujete požadované výsledky, robíte prácu naviac a aj napriek tomu všetkému sa cítite dlhodobo nespokojný alebo nedocenený? Urobili ste prvý krok a o vašom súčasnom stave ste sa porozprávali s vašim nadriadeným, no aj tak žiadna zmena alebo zlepšenie nenastalo?

Je samozrejmé , že v takomto osobnom nastavení neviete byť šťastný a spokojný. Možno sa to prenáša aj do vášho správania respektíve súkromia, kde ste nervózny či výbušný alebo nemáte energiu na nič. Takto Vaše dni plynú a vy túžite po zmene.

Je úplne prirodzené, že sa ako človek chcete rozvíjať a zlepšovať a posúvať k vami určeným cieľom. Preto je logické, že začnete hľadať novú pracovnú pozíciu u iného zamestnávateľa, ktorá by tieto vaše ciele vedela splniť alebo aspoň bližšie priblížiť.

Podľa mojich pracovných skúseností, sa najskôr až s oficiálnou informáciou o odchode zo spoločnosti, roztočí kolobeh vyjednávania na strane súčasného zamestnávateľa. Zamestnávateľ si uvedomuje , že môže prísť o veľmi kvalitného človeka a akékoľvek náhradné riešenie pre neho znamená vyššie náklady a nedosiahnutie už nastavených  firemných cieľov.

Častým riešením zamestnávateľa je proti ponuka (t.j. ponuka od súčasného zamestnávateľa konkurujúca ponuke od potencionálne nového zamestnávateľa). Všetko, čo vám doteraz nebolo ponúknuté, je reálne a možné. Je už na Vašom uvážení, pre akú ponuku sa rozhodnete.

Pripravila som pre Vás súhrn otázok, na ktoré je dôležité, si pri rozhodovaní, odpovedať:

 • Prečo je možné nájsť riešenie vašej nespokojnosti až po podaní výpovedi? Pravidelne ste preberali témy, ktoré sú pre vás podstatné, napríklad: možnosť kariérneho postupu, zvýšenie mzdy, možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja, zmenu komunikácie, pracovnú atmosféru v tíme, podieľanie sa na zaujímavých projektoch.

Aj napriek týmto diskusiám so svojím nadriadeným, ste sa stretávali len so sľubmi, ktoré nikdy neboli zrealizované alebo s okamžitým negatívnym postojom k ich realizácii. Prečo je teraz situácia iná, čo sa zmenilo?

 • Urobí vás dlhodobo šťastným navýšenie mzdy? Stratia sa tak všetky negatíva, ktoré boli doposiaľ známe?
 • Je vašou dlhodobou motiváciou a kariérnym cieľom lukratívnejší názov pozície? Alebo je dôležitý i obsah a ďalšie možnosti?
 • Čo vám môže dlhodobo ponúknuť aktuálny zamestnávateľ?
 • Ako vnímate spoločnosť, ktorá vás dokáže oceniť až vo chvíli, kedy chcete odísť?
 • Komunikácia konečne začala fungovať, ale bude na tejto úrovni pokračovať i naďalej?
 • Nikdy nezabúdajte na work-life balance. Budete mať dostatok času na rodinu, priateľov a osobné záujmy?

V každej fáze rozhodovania je nutné zvážiť všetky možnosti. Dôležitá je objektívnosť a realita ponúkaných možností riešenia (t.j. či zamestnávateľ je schopný ponuku naozaj zrealizovať). Nenechať sa navnadiť ponúknutými možnosťami ako napríklad: vyšším platovým ohodnotením, novou pracovnou pozíciou.

Nezabudnite sa zamyslieť nad situáciou, ktorá sa môže stať realitou, keď ponuku prijmete.

 • Je narušená dôvera na oboch stranách – na strašne vašej a na strane zamestnávateľa. Čo môže do budúcna ovplyvniť možnosť ďalšieho kariérneho rozvoja, budúce nastavenie odmien, otvorenosť v komunikácii.
 • Zmení sa správanie vašich kolegov, vaše postavenie v tíme.
 • Jedná sa iba o krátkodobé riešenie vášho zamestnávateľa – je možné, že zahájil hľadanie vášho nástupcu, ktorý bude viac lojálny.
 • Pôsobíte neprofesionálne v spoločnosti, kde najskôr pracovnú ponuku akceptujete a v priebehu pred dohodnutým nástupom svoje rozhodnutie zmeníte. Počítajte s tým, že v danej spoločnosti tak môžete znížiť svoje budúce šance.

Čo vždy odporúčam svojim kandidátom, ktorí čelia proti ponuke? Spíšte si pre a proti oboch pracovných ponúk. Pri spisovaní pre a proti je dôležité zostať objektívny.  Prediskutujte ich, najlepšie s nezávislou osobou, rodinou alebo priateľmi. Buďte úprimný sami k sebe, aké hodnoty sú pre vás naozaj dôležité. Nikdy nezabúdajte na impulz, ktorý vás rozhýbal k hľadaniu kariérnej spokojnosti.

Autor: Lenka Srchová, Division Manager S&you CZ&SK