Brzdia rozvoj, pracujú pomaly a nezačlenia sa do tímu. To sú jedny z najčastejších predsudkov, ktorým čelia uchádzači o prácu nad päťdesiat rokov.

Domáce firmy stále pristupujú ku kandidátom v tejto vekovej kategórii s dešpektom. Mladší zamestnanci sú vraj aktívnejší, dynamickejší, nevadia im nadčasy a vo firme vydržia podstatne dlhšie. Tieto názory však v súčasnosti neplatia. Až 40% zamestnancov do 30 rokov premýšľa už v deň nástupu do zamestnania nad tým, kam pôjde pracovať nabudúce. Takmer 48% zamestnancov vo veku do 34 rokov predpokladá, že v súčasnom zamestnaní zostanú maximálne 3-5 rokov. Posun v kariére je totiž podľa väčšiny z nich ľahšie docieliť práve zmenou zamestnania, nie vyjednávaním o povýšení v existujúcej firme.

Jedným z faktorov, ktorý je v rozpore s predsudkami o zamestnanosti ľudí starších ako päťdesiat rokov, je veľmi nízke percento nezamestnanosti. Počet pracujúcich do 40 rokov veku sa neustále znižuje. Jednou z možností, ako túto pracovnú silu nahradiť, je práve sprístupnenie pracovných pozícií starším a skúsenejším.

Aké výhody to firmám prináša? Uchádzači starší než päťdesiat rokov môžu mať dlhoročné skúsenosti a znalosti v odbore. Tie sú nedoceniteľné pri riešení komplikovanejších situácií vo firme.

V posledných rokoch tiež strmo stúpa percento fluktuácie zamestnancov. Najväčší podiel má na tejto skutočnosti veková skupina 25 – 34 rokov (29,7%), nasleduje skupina tých najmladších, teda 18 – 24 rokov (26,7%). Starší uchádzači o zamestnanie sú voči firme lojálnejší – je tu menšie riziko, že sa nechajú zlákať lepšími benefitmi a firmu opustia.

Až 36% pracovníkov v technických odboroch sa stretlo s diskrimináciou kvôli svojmu veku. Vraj nie sú schopní sledovať a prijímať nové odborné trendy. Pritom stačí málo: okrem možnosti ďalšieho vzdelávania je zo všetkého najdôležitejšia uznávať starších zamestnancov za ich dobre odvedenú prácu, rešpektovať ich odborné skúsenosti a akceptovať argumenty bez sarkastických poznámok o veku. V rámci firmy je medzigeneračný dialóg nedoceniteľný. Podľa štatistiky ČSU je miera zamestnanosti vo vekovej skupine 55 až 64 rokov iba 46,5%. To nie sú veľmi pekná čísla, keď ich porovnáme s rekordne vysokou zamestnanosťou, ktorá je u nás trendom posledných rokov. Synergia tip: ak prijímate zamestnanca vo vyššom veku, spýtajte sa ho, čo by potreboval na to, aby sa v práci cítil dobre. Chce šíriť informáciu o svojom veku medzi ostatných zamestnancov? Má ambície v budúcnosti viesť tím, alebo bude radšej jeho súčasťou? Pokiaľ má dlhoročné skúsenosti v odbore, nechcel by viesť vo firme školenia? Cíti sa na to, aby bol prednášajúcim na odborných konferenciách a zastupoval tak svoju firmu? Ak si všetky tieto otázky vyjasníme hneď na začiatku, môžete predísť mnohým nedorozumeniam.