Rok 2024 sme akčne rozbehli na Kick off mítingu na Vysočine, aby sme posilnili vzťahy medzi jednotlivými tímami, spoznali víziu a ciele spoločnosti a vytvorili nové stratégie.

V dnešnom rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí je kľúčové pre firmy, a teda aj pre našu personálnu agentúru, investovať do posilnenia vzťahov v tímoch a vytvárania synergie medzi zamestnancami. Nedávno sme boli svedkami jedinečnej udalosti na Vysočine, kde sa kolegovia zo SYNERGIE a S&you zúčastnili KICK OFF 2024. Tieto dva dni boli zamerané na rozvoj tímovej spolupráce a vytváranie silných prepojení medzi zamestnancami.

Kick off nebol len ďalšou bežnou udalosťou, ale intenzívnym zážitkom, ktorý priniesol nové perspektívy. Počas týchto dvoch intenzívnych dní sa zamestnanci stretli na rôznych aktivitách, prezentácii a komunikačnej hre Desperáti. Každá časť programu bola navrhnutá s cieľom posilniť tímovú spoluprácu, jasne definovať ciele a posunúť sa smerom k spoločnému úspechu.

Jedným z kľúčových momentov udalosti bolo oceňovanie úspešných zamestnancov, keď boli slávnostne vyhlásene mená povýšených kolegov a ambasádorov hodnôt našej personálnej agentúry. Gratulujeme Petra, Dominika, Kristína a Peter.

Kick off teambuilding 2024 je príkladom toho, ako sa investícia do tímovej spolupráce môže vyplatiť. Tieto dva dni plné aktivít, spolupráce a nových myšlienok sú dôkazom toho, že vytváranie synergie medzi zamestnancami je kľúčové pre úspech našej agentúry práce v dnešnom dynamickom prostredí.