Rok 2021 začal pre skupinu SYNERGIE návratom k rastu, s kvartálnym obratom vo výške 593,8 miliónov EUR, čo znamená zvýšenie o +3% v porovnaní s rokom 2020.

Za dosiahnutím tohto výsledku stojí nová stratégia implementovaná vo Francúzsku a všetkých krajinách skupiny, ktorá umožnila získať nové obchodné príležitosti vo vysokorastových sektoroch ako logistika, call-centrá, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, ekológia, IT a aktivity zamerané na transformáciu miest.

Prvý kvartál bol pozitívne ovplyvnený medzinárodnými pobočkami (mimo Francúzska), ktoré posilnili svoje pozície v severnej Európe (+5%), južnej Európe (+21.2%), kde najvýznamnejšiu rolu zohrali pobočky v Taliansku s obratom 134,4 milióna EUR (+27%), čo predstavuje takmer 23% celkového obratu skupiny.

Obrat pobočiek skupiny v Česko-Slovenskuv prvom kvartáli 2021 dosiahol rast +60% voči roku 2020.

Celú tlačovú správu skupiny SYNERGIE k prvému kvratálu 2021 si môžete prečítať na www.synergie.com