cross

Pozície manažérov, technikov a špecialistov v priemysle

Priemysel je najrozvinutejšou oblasťou podnikania u nás s obrovským exportným potenciálom. Ponúka tradičné výrobné postupy vychádzajúce z dlhej tradície výroby v našich krajinách a hlboké znalosti ukotvené v DNA našich ľudí. Vďaka tomu u nás nachádzajú uplatnenie špičkové technológie, aplikačné i vývojové priemyselnej inovácie, BAT, výskum & vývoj rozvinutých materiálov a energetických riešení.

Špecializovaný Industry tím dokáže dosadiť správneho odborníka na vhodnú pracovnú pozíciu v progresívnych a inovatívnych firmách, ale aj ponúknuť špecializovanú či manažérsku pozíciu v tradičnej výrobe v celej šírke supply chain: Tier5 – Tier1 a OEM. Vďaka tejto odbornosti našich konzultantov v oblasti strojárstva, automotive, letectva, plastikárstva, chémie, energetiky, potravinárstva, farmácie a ďalších oblastí výroby rýchlo a profesionálne vyhodnotia vaše potreby a spojíme ľudí a pracovné pozície, ktoré perfektne zodpovedajú preferenciám, odbornej kvalifikácii a schopnostiam.