Jedným z dôležitých ukazovateľov, ktorý v SYNERGIE sledujeme, je dĺžka výberového procesu. Výberový proces v SYNERGIE začína oficiálnym odsúhlasením spolupráce s klientom a potom pokračuje dôležitými míľnikmi na našej strane: pohovory s kandidátmi a prezentovanie kandidátov.

Na strane spoločnosti/klienta sú potom realizované kroky: prvé, druhé, tretie a ďalšie kolo pohovorov, pracovná ponuka, akceptácia pracovnej ponuky, nástup kandidáta ku klientovi a je zavŕšený ukončením záručnej doby poskytnutej na daného kandidáta.

Ukazovateľ priemernej dĺžky výberového procesu využívame v SYNERGIE na účely interného plánovania projektov a najmä pri nastavovaní hiringových plánov u našich klientov.

Ako si stáli naše divízie S&you a Synergie v Česku a na Slovensku v posledných dvoch rokoch? Konkrétne čísla nájdete v priloženom booklete.