Skutečná odpovědnost za to, jak vaše podnikání působí na okolí, je ve všech činnostech, které firma a její zaměstnanci vyvíjejí. 

Promítá se do přístupu k zaměstnancům, ve vytváření rovných příležitostí, v ohleduplnosti k životnímu prostředí, ve výběru dodavatelů, v dodržování lidských práv a tvorbě prostředí, kde se uplatní slušnost a lidské hodnoty. 

 

SYNERGIE GROUP celosvětově ctí závazek ke společenské odpovědnosti v našem oboru a odpovědnému náboru a podřídili jsme mu veškeré naše aktivity. Od roku 2012 jsme trvale auditováni v nezávislém systému hodnocení CSR EcoVadis a již potřetí za sebou jsme získali nejvyšší hodnocení GOLD MEDAL. V roce 2018 jsme se zařadili jsme se mezi TOP 2% společností posuzovaných v rámci EcoVadis. Detail našeho výsledku najdete zde: SYNERGIE_SE_(GROUP)_EcoVadis_Rating_Certificate_2019_10_15

Systém EcoVadis hodnotí čtyři okruhy: Životní prostředí (14%), Pracovní podmínky a lidská práva (57%), Férové podnikání (14%) a Odpovědný nákup (14%); kritéria jsou založena na mezinárodních standardech. Do hodnocení Ecovadis je zapojeno více než 60 tisíc společností včetně 155 velkých globálních firem ze 110 zemí světa a 150 odvětví podnikání.

Více infomací: Romana Granátová, Head od marketing SYNERGIE CZ&SK granatova@sandyou.sk