Skutočná zodpovednosť za to, ako vaše podnikanie pôsobí na okolie, je vo všetkých činnostiach, ktoré firma a jej zamestnanci vyvíjajú. 

Premieta sa do prístupu k zamestnancom, vo vytváraní rovnakých príležitostí, v ohľaduplnosti k životnému prostrediu, vo výbere dodávateľov, v dodržovaní ľudských práv a tvorbe prostredia, kde sa uplatňuje slušnosť a ľudské hodnoty. 

 

SYNERGIE GROUP si celosvetovo ctí záväzok k spoločenskej zodpovednosti v našom odbore a zodpovednému náboru, čomu sme podriadili všetky naše aktivity. Od roku 2012 sme trvalo auditovaný v nezávislom systéme hodnotenia CSR EcoVadis a už tretíkrát za sebou sme získali najvyššie hodnotenie GOLD MEDAL. V roku 2018 sme sa zaradili mezi TOP 2% spoločností posudzovaných v rámci EcoVadis. Detail nášho výsledku nájdete tu: SYNERGIE_SE_(GROUP)_EcoVadis_Rating_Certificate_2019_10_15

Systém EcoVadis hodnotí štyri okruhy: Životné prostredie (14%), Pracovné podmienky a ľudské práva (57%), Férové podnikanie (14%) a Zodpovedný nákup (14%); kritériá sú založené na medzinárodných štandardoch. Do hodnotenia EcoVadis je zapojených viac než 60 tisíc spoločností vrátane 155 veľkých globálných firiem zo 110 krajín sveta a 150 odvetví podnikania.

Viac infomácií: Romana Granátová, Head of marketing SYNERGIE CZ&SK granatova@sandyou.sk