Životopis (CV) je vizitkou každého uchádzača o zamestnanie. Preto je dôležité napísať ho tak, aby zaujal na prvý pohľad, personalistke/headhunterovi povedal všetko, čo potrebuje vedieť, a posunul vás do užšieho výberu alebo vám zabezpečil rovno pozvanie na pohovor.

Životopis by mal byť jasný, štruktúrovaný, bez gramatických chýb, prehľadný a nemal by presahovať dve strany formátu A4. Prvé odseky (úvod a pracovné skúsenosti) sú veľmi dôležité. Preto sa nebojte zdôrazniť tu to, v čom vynikáte, používajte stručné frázy a úderné výrazy, ktoré prinútia náborového pracovníka/lovca hláv pokračovať v čítaní vášho „cévéčka“.

Jak by tedy mělo CV vypadat?

  • Každý životopis by mal na začiatku obsahovať osobné údaje uchádzača, aby náborový pracovník/recruiter vedel, kto je ste a ako vás môže kontaktovať. Myslí sa tým najmä meno, priezvisko, titul, telefónne číslo a e-mail (nepoužívajte adresu s cudzou prezývkou z mladosti a pod.). Informácie o zdravotnom stave alebo počte detí sú zbytočné a v životopise by sa nemali uvádzať.
  • Potom by mal nasledovať krátky odsek, úvod, v ktorom zdôrazníte svoje zručnosti a vedomosti, ktoré sú relevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
  • Kľúčovou súčasťou životopisu je aj zoznam pracovných skúseností. Tu sa odporúča zoradiť skúsenosti chronologicky, od najnovších po najstaršie, pričom vždy treba uviesť pozíciu a spoločnosť, v ktorej sa pozícia vykonávala, ako aj obdobie, počas ktorého trval pracovný pomer. Pri každej z uvedených pozícií by malo byť uvedené aj stručné a výstižné zhrnutie toho, čo bolo vašou konkrétnou náplňou práce, aby mal náborový pracovník predstavu o tom, čo ste robili. Dosiahli ste na niektorej z pozícií výrazný úspech? Nezabudnite ho spomenúť
  • Ďalej je dobré nadviazať na vzdelávanie. Vždy uveďte aspoň svoje posledné dosiahnuté vzdelanie. Nezabudnite uviesť kurzy, školenia, stáže, certifikáty, ocenenia atď. Práve to vás môže odlíšiť od ostatných uchádzačov.
  • Nasleduje časť o vedomostiach a zručnostiach. Táto časť by mala byť rozdelená napríklad na jazyky, technické zručnosti, vodičský preukaz a iné. Nepodceňujte svoje schopnosti, ale ani ich nepreceňujte. Náborový pracovník si môže ľahko overiť mnohé vaše zručnosti.
  • V neposlednom rade uveďte svoje záujmy, ktoré tiež vypovedajú o vás ako o človeku.

Ak sa rozhodnete do životopisu pridať fotografiu, vyberajte ju starostlivo. Do životopisu by mala byť zaradená profesionálna fotografia (nie selfie alebo fotografia s priateľom a pod.). Aj nevhodná fotografia vám môže zatvoriť dvere do vysnívanej spoločnosti.

V neposlednom rade sa zamerajte na názov a formát samotného dokumentu. Životopis by mal byť zaslaný vo formáte PDF a názov by mal pozostávať napríklad zo skratky CV a vášho priezviska, mena, a to nasledovne: CV_PRIEZVISKO MENO. Takto je hneď jasné, koho a čoho sa dokument týka.

Príprava životopisu je súčasťou našich služieb Kariérneho poradenstva. 

V súčasnosti môžete na internete nájsť mnoho šablón, ktoré vám pomôžu pri písaní životopisu. Preto neváhajte využiť túto výhodu dnešnej doby a začnite. Zaujímavým online nástrojom je napr. Kickresume

Autor: Aneta Vlachová, HR Consultant