Celkový obchod za rok 2022 prekonal nový rekord vo výške 2 915,8 milióna EUR, čím prekonal výkonnosť v roku 2021 a odzrkadlil rast o 8,1 % (+7,7 % na porovnateľnom základe), pričom obchod vo 4. štvrťroku rovnako dosiahol historické maximá.

Výkonnosť bola spôsobená príspevkami zo všetkých regiónov, v ktorých skupina pôsobí, pričom vysoká úroveň aktivity bola zaznamenaná vo Francúzsku (42,9 % celosvetového obratu).

Vo Francúzsku sa rok vyznačoval silným rastom o +11,6 %, ktorý dosiahol +13,3 % v 4. štvrťroku; s obratom 1 249,8 mil.

Obrat pobočiek skupiny v Česko-Slovensku v roku 2022 medziročne vzrástol o 20% voči roku 2021.

Celú tlačovú správu skupiny SYNERGIE k ročnému vyhodnoteniu 2022 si môžete prečítať na www.synergie.com