Pojem syndróm vyhorenia si väčšinou spájame s vysoko postavenými manažérmi, v skutočnosti ale ohrozuje všetky profesie. Nebezpečné na ňom je, že ho mnohí z nás podceňujú.

Keď oheň zhasne

Anglický pojem burnout, čiže vyhasnutie, označuje stav človeka, ktorý je úplne fyzicky aj psychicky vyčerpaný. K tomu sa môžu pridať aj ďalšie závažné zdravotné problémy, ako sú žalúdočné vredy. Vyhorenie väčšinou postihuje tých, ktorí zažívajú veľké pracovné vypätie a zároveň si dávajú vysoké ciele. Nevyhýba sa žiadnej profesii.

Prečo vyhoríme?

Dôvodom, prečo k vyhoreniu dôjde, nie je len náročnosť práce. Veľakrát ide skôr o predstavy, s ktorými sa do práce púšťame. Ideály, nadšenie, chuť podávať čo najlepšie výsledky narážajú na realitu. Zamestnanec je potom v permanentnom strese, od ktorého je už len krôčik na vyhorenie.

Aké sú ďalšie dôvody vzniku syndrómu?

  • zamestnanec si nepovie o pomoc, ani keď je práca nad jeho možnosti (žiadosť o pomoc je pre neho prejavom slabosti).
  • sklony k workoholizmu (práca sa stane hlavnou životnou náplňou, ale napriek tomu nedochádza k dosiahnutiu vytýčených cieľov – často však nedosiahnuteľných a nereálnych).

emočné narušenie potrieb v detstve (jedná sa predovšetkým o pocity bezpečia a istoty, absenciu chválenia a ocenenia)

Aké sú príznaky syndrómu vyhorenia?

Príznakov je celý rad, patrí medzi ne predovšetkým pocit absolútneho fyzického i emočného vyčerpania, ďalej potom depresia, únava, poruchy spánku, poruchy pamäti, sústredenia, strata chuti na sex, zažívacie a dýchacie ťažkosti. V zamestnaní sa vyhorenie prejavuje:

  • znížením obvyklej výkonnosti a vyhýbaním sa pracovným povinnostiam
  • stratou uspokojenia z odvedenej práce
  • zvýšenou chorobnosťou
  • vyhýbaním sa kolektívu (strata empatie, negativizmus, nič zrazu nemá zmysel)

Prevencia syndrómu vyhorenia

Syndróm vyhorenia je dlhotrvajúce ochorenie, môže trvať niekoľko rokov, kým sa plne prejaví. Rovnako dlhodobá je však aj liečba, ktorá zaberie minimálne niekoľko mesiacov. Vyhorení zamestnanci často svoje doterajšie miesto opúšťajú. To je len niekoľko faktorov, kvôli ktorým sa zamestnávateľom oplatí vyhoreniu podriadených predchádzať. Ako na to? V zamestnaní je dôležité, aby sa zamestnancom kládli realistické ciele. Reflektovať ich postup pomáha pravidelné hodnotenie práce a taktiež spätná väzba. Zamestnávateľ aj zamestnanec by mal dodržiavať hranicu medzi súkromným a pracovným životom.

Ako sa syndróm vyhorenia lieči?

V prvom rade je dôležité, aby si človek pripustil, že vôbec nejaký problém má. Neliečený syndróm vyhorenia môže viesť k depresiám, chronickej únave, úzkostiam a objaviť sa môžu aj ďalšie psychosomatické problémy. Najlepšie je, ak sa človek zverí do starostlivosti psychológa hneď, ako sa dostaví pocit rezignácie. Dôležitý je aktívny oddych, relaxácia, ale aj pravidelný pohyb. Veľkú úlohu hrajú aj sociálne väzby.