na konci 3. štvrťroku vykazuje +5,3%

Po prudkom náraste počas tretieho štvrťroka (+5,3 %) hlási SYNERGIE deväťmesačný obrat vo výške 2 167,2 milióna EUR, o 9,4 % viac ako v roku 2021.

Skvelé výsledky boli dosiahnuté najmä prostredníctvom agilných obchodných aktivít jednotlivých krajín patriacich do skupiny SYNERGIE.

SYNERGIE naďalej analyzuje príležitosti na ďalšiu expanziu a potvrdzuje svoj obratový cieľ vo výške 2,9 miliardy EUR v roku 2022.

Tlačovú správu SYNERGIE Group taktiež nájdete na: www.synergie.com.